Praca dyplomowa (wymagania, zalecenia, szablony)

Praca dyplomowa (§ 48-50 regulaminu studiów) jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia naukowego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym, prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane ze studiami na danym kierunku, poziomie i profilu oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

Przed przystąpieniem do pisania pracy dyplomowej zapoznaj się z:

Wykorzystaj szablony prac dyplomowych (pamiętaj, że na stronach tytułowej i stronie ze streszczeniem nie umieszczamy nazwy jednostki organizacyjnej wydziału):