Ogłoszenia dla studentów

Konkurs MON na najlepszą pracę z zakresu technologii, technik i inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz systemów autonomicznych

25-09-2020 r.

Terminy egzaminów dyplomowych po cyklu 2019/20-L

08-06-2020 r.

Wybory specjalności i przedmiotów wybieranych (2019/20-L)

Wybory specjalności i przedmiotów wybieranych odbędą się w dniach 28 maja – 7 czerwca 2020. Wyboru należy dokonać na stronie:

https://weii.prz.edu.pl/studenci/wybory-specjalnosci-i-przedmiotow

Wybory tematów prac dyplomowych - studia stacjonarne 2 stopnia

06-05-2020 r.

Przypominamy o obowiązku wybrania tematu pracy dyplomowej. Pracę dyplomową wybierają wszyscy studenci pierwszych semestrów studiów stacjonarnych 2 stopnia. Wyboru należy dokonać do dnia

24.05.2020

Panel wyboru tematów dyplomowych

Konkurs Konstrukcji Studnckich - KOKOS - edycja VI

05-03-2020 r.

Konkurs BorgWarner Student Award - III edycja

24-02-2020 r.

Konkurs na stanowiska asystenta stażysty w Zakładzie Systemów Złożonych

06-02-2020 r.

Summer internship and research scholars at EPFL for international students

18-12-2019 r.

Wybory tematów prac dyplomowych (2019/20-Z) - przypomnienie

17-12-2019 r.

Przypominamy o obowiązku wybrania tematu pracy dyplomowej do dnia

20.12.2019

Panel wyboru tematów dyplomowych

Pracę dyplomową wybierają wszyscy studenci piątych semestrów studiów pierwszego stopnia oraz pierwszych semestrów studiów drugiego stopnia.

Wybór tematu pracy dyplomowej musi zakończyć się podpisaniem Karty wyboru pracy dyplomowej. Brak Karty wyboru pracy dyplomowej uniemożliwi rejestrację na kolejny semestr studiów w cyklu dydaktycznym 2019/20-L.

Konkurs dla studentów i doktorantów na udział w projekcie naukowym!

11-12-2019 r.

Konkurs na biznesplany

09-12-2019 r.

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskim Konkursie "Student-Wynalazca" - Politechnika Świętokrzyska

02-12-2019 r.

MOSTECH - krajowa wymiana studentów

28-11-2019 r.

Zapraszamy studentów 5 semestru studiów I stopnia oraz studentów 1 semestru studiów II stopnia do udziału w wymianie krajowej MOSTECH na zasadach określonych w porozumieniu KRPUT.

MOSTECH – program mobilności studentów polskich uczelni technicznych. Ideą porozumienia w zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

Chętni, którzy wyrażą chęć studiowania na innych uczelniach w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 powinni zgłaszać się do dnia 18 grudnia 2019 r. do dziekanatu Wydziału z uzupełnionym formularzem zgłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany są dostępne na stronie internetowej http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech/.

17. edycja konkursu o nagrodę ABB

28-11-2019 r.

Wybory tematów prac dyplomowych (2019/20-Z)

20-11-2019 r.

Dziekanat WEiI informuje, że rusza kolejna tura wyboru tematów prac dyplomowych.

Wyboru należy dokonać

od 21.11.2019 do 20.12.2019

korzystając z panelu wyboru tematów dyplomowych

Wybór tematu pracy dyplomowej musi zakończyć się podpisaniem Karty wyboru pracy dyplomowej. Brak Karty wyboru pracy dyplomowej uniemożliwi rejestrację na kolejny semestr studiów w cyklu dydaktycznym 2019/20-L.

Termin złożenia prac dyplomowych po cyklu 2019/20-Z

12-11-2019 r.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI)

04-11-2019 r.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne ProtoLab Podkarpackiego Centrum Innowacji, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 10.30 w sali A61. Na spotkaniu przedstawione zostaną możliwości współpracy dla studentów i kół naukowych z PCI - Protolab przy realizacji nowych projektów i przedsięwzięć.
https://protolab.pcinn.org/

Terminy składania wniosków o przyznanie STYPENDIUM na semestr zimowy 2019/2020

16-10-2019 r.

Terminy składania wniosków o przyznanie STYPENDIUM REKTORA na semestr zimowy 2019/2020

10-10-2019 r.

Harmonogram semestru zimowego 2019/2020 dla 4 roku studiów stacjonarnych I stopnia

08-10-2019 r.

Konkurs "CPK Innowacje" - zaproszenie do udziału w konkursie dla studentów i doktorantów

09-10-2019 r.

CPK - Centralny Port Komunikacyjny

Szczegółowe informacje o konkursie, regulamin

Open Banking Hackathon

Związek Banków Polskich  jest organizatorem Open Banking Hackathon, który odbędzie się w dniach 22-24 listopada 2019 r.  w Warszawie.

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, skierowany jest do studentów z Polski oraz Europy Środkowowschodniej

Zgłoszenie oraz szczegółowe informacje na stronie:

https://openbankinghackathon.pl/

Konkurs "Uczelnie Szkołom - finansach z NBP"

Konkurs dla uczelni: Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Narodowy Bank Polski ogłasza Konkurs adresowany do uczelni w Polsce na projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dla młodzieży szkolnej.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych i młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Czekamy na propozycje różnorodnych inicjatyw z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy. Chcemy premiować przede wszystkim działania rozwijające praktyczne umiejętności przydatne w samodzielnym funkcjonowaniu w świecie finansów.

Każda ze zwycięskich uczelni będzie mogła otrzymać nawet do 150 000 zł dofinansowania na realizację projektu.

Projekt powinien dotyczyć minimum trzech z niżej wymienionych obszarów tematycznych*:

 • Zarządzanie własnymi pieniędzmi
 • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy oraz bezpieczeństwo dokonywania transakcji
 • Oszczędzanie i inwestowanie
 • Kredyty, pożyczki, ubezpieczenia
 • Przedsiębiorczość i kariera zawodowa
 • Główne instytucje wpływające na stabilność ekonomiczną i finansową kraju

W Konkursie mogą wziąć udział zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, działające na terenie kraju na podstawie Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prace konkursowe sporządzone na formularzu wniosku o dofinansowanie wraz z preliminarzem wydatków (do pobrania poniżej) można przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 18 października 2019 r., na adres e-mail: konkursy.DEW@nbp.pl

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/index.html

Konkurs "Otwarte drzwi"

Szukamy Kosmicznych Stażystów

Wybory specjalności i modułów wybieranych

15-05-2019 r.

Wybory specjalności i modułów wybieranych dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbędą się w dniach 24 maja – 7 czerwca 2019 r. na stronie:

https://weii.prz.edu.pl/studenci/wybory-specjalnosci-i-przedmiotow

Spotkania informacyjne dla poszczególnych kierunków - szczegóły

Termin złożenia prac dyplomowych po cyklu 2018/19-L

09-05-2019 r.

Zaproszenie na spotkanie z Dziekanem WEiI - omówienie wyników ankietyzacji w sem. zimowym 2018/19

01-04-2019 r.

Dziekan i przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WKZJK) zapraszają studentów na spotkanie, omawiające wyniki ankietyzacji na WEiI w semestrze zimowym 2018/19. W trakcie spotkania studenci będą mogli przekazywać opinie i sugestie dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale.

Spotkanie odbędzie się
10.04.2019 (środa)
o godz. 10:30
w sali A-101

Spotkanie studentów z PKA

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej zaprasza  studentów niżej wymienionych kierunków studiów na spotkania z Polską Komisją Akredytacyjną (PKA), które odbędą się w dniach:

 •  kierunek: elektrotechnika, 21 marca br. (czwartek), godz. 12.15 – 13.00, aula A61;
 • kierunek: informatyka, 22 marca br. (piątek), godz. 8.45 – 9.30, aula A61.

PKA dokona oceny programowej kierunków elektrotechnika oraz informatyka. Jednym z elementów przewidzianych w harmonogramie wizytacji jest spotkanie ze studentami. Równocześnie informujemy, że w ww. terminach studentów danego kierunku obowiązują godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. 

Warsztaty IAESTE CaseWeek

13-03-2019 r.

"Studia to nie wszystko" - tę maksymę słyszał każdy student, ale nie każdy student wie, gdzie szukać dodatkowych możliwości i w jaki sposób ukierunkować swoją karierę.

Z pomocą przychodzi cykl warsztatów IAESTE CaseWeek, który zawita na Politechnikę Rzeszowską już 1 kwietnia. IAESTE CaseWeek - mowa o największym cyklu warsztatów case-study w Polsce organizowanym na najlepszych uczelniach technicznych w Polsce.

Co wyróżnia to wydarzenie od innych?
- pracodawcy wychodzą do studenta z realnymi problemami biznesu i uczą praktycznych rozwiązań
- idealna okazja do nawiązania kontaktu z potencjalnym pracodawcą, a nawet otrzymania stażu
- uczestnicy otrzymają certyfikaty, a uczestnictwo jest darmowe

Formularz rejestracyjny oraz informacje o warsztatach znajdziesz na stronie:  www.caseweek.iaeste.pl -->Warsztaty-->Uczelnia: Politechnika Rzeszowska--> wybór warsztatów i rejestracja.

Rekrutacja do projektu "Nowa Jakość"

Informujemy, że w dniach 25.01.2019 – 6.02.2019 odbędzie się rekrutacja studentów WEiI trzecich lat studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków do projektu „Nowa jakość - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej".

Dostępnych jest następująca liczba miejsc dla poszczególnych kierunków:

EA-DI3: 26

EE-DI3: 18

EF-DI3: 44

EN-DI3: 15

ET-DI3: 28

Szczegóły pod linkiem:
https://power.prz.edu.pl/nj/mpk-weii

Termin wyboru prac dyplomowych

11-01-2019 r.

Przypominamy o obowiązku wybrania tematu pracy dyplomowej do dnia

18.01.2019

Panel wyboru tematów dyplomowych

Pracę dyplomową wybierają wszyscy studenci piątych semestrów studiów pierwszego stopnia oraz pierwszych semestrów studiów drugiego stopnia.

Wybór tematu pracy dyplomowej musi zakończyć się podpisaniem Karty wyboru pracy dyplomowej. Brak Karty wyboru pracy dyplomowej uniemożliwi rejestrację na kolejny semestr studiów w cyklu dydaktycznym 2018/19-L.

Termin złożenia prac dyplomowych po cyklu 2018/19-Z

20-11-2018 r.

Nabór UZUPEŁNIAJĄCY wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów rozpoczynających studia po raz pierwszy

15-11-2018 r.

Nabór uzupełniający wniosków trwa od 13.11.2018 do 20.11.2018

Szczegóły na stronie www.

Kurs z języka niemieckiego dla studentów II i III roku

Dla studentów II i III roku WEiI oferujemy kurs z języka niemieckiego.

Zajęcia odbywają się  we wtorki i czwartki o godz. 7:00 w sali A113.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do 20.11.2018 bezpośrednio na e-mail do Ilony Majkowskiej (imajko@prz.edu.pl) bądź z Pawłem Kocanem, studentem III roku EF-DI.

Konkurs - BorgWarner Student Award

26-10-2018 r.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów rozpoczynających studia po raz pierwszy

12-10-2018 r.

Nabór wniosków będzie trwał od 15 do 26 października 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków.

Informacja o stypendium ministra na rok akademicki 2018/2019

Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów regulują przepisy:

 • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo
  o szkolnictwie wyższym
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r.
  w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

logo-mnisw-pl.png

Warunki ubiegania się o stypendium ministra

O przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek przewidziano dla studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Warunki przyznawania stypendium ministra

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów: 

1)       wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub

2)       wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy dokonują uczelnie.

Osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków

Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki  (Dz.U. z 2018 r. poz. 87)lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,
 • udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,
 • udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,
 • autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny:
  • na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny, albo
  • które zostały zgłoszone w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub w sprawie których zostały złożone wnioski o przyznanie prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej
   i wyprowadzonej odmiany rośliny,
 • referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich,
 • nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów

– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie uważa się:

 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskichlub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), co najmniej:
  • dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,
  • ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  • piątego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy,
  • trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,
  • ww. miejsc w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  • uniwersjadzie,
  • akademickich mistrzostwach świata,
  • akademickich mistrzostwach Europy,
  • Europejskich Igrzyskach Studentów.

Lista polskich związków sportowych znajduje się na stronie internetowej Ministra Sportu i Turystyki (http://www.msport.gov.pl/polskie-zwiazki-sportowe).

Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie:

https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

Wnioski o stypendium ministra można składać w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (p. 106, 107,109) w niżej podanych terminach:

 • do 10 września 2018 r. dla obecnych studentów Wydziału,
 • do 2 października 2018 r. dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia.

Konkurs na innowacyjny artykuł naukowy, projekt, pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”

02-07-2018 r.

Szczegóły konkursu

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r.

www.debiut.buzek.pl
www.buzek.pl

Praktyki studenckie i wolontariat w MSWiA - program praktyk „LETNIA AKADEMIA MSWIA”

08-06-2018 r.

1-34021_g.png

Zgłoszenia można składać do 12 czerwca 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie www.mswia.gov.pl

Przyjmowanie wniosków stypendialnych na rok ak. 2018/19 do dnia 29.06.2018 r.

07-06-2018 r.

Wybory specjalaności i modułów wybieranych

24-05-2018 r.

Wybory specjalności i modułów wybieranych dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych 2 stopnia odbędą się w dniach 30 maja – 15 czerwca 2018 r.

https://weii.prz.edu.pl/studenci/wybory-specjalnosci-i-przedmiotow

Spotkania informacyjne dla poszczególnych kierunków - szczegóły

Termin wyboru prac dyplomowych w cyklu 2017/18-L - przypomnienie

18-05-2018 r.

Przypominamy o obowiązku wybrania tematu pracy dyplomowej do dnia

30.05.2018

Pracę dyplomową wybierają wszyscy studenci pierwszych semestrów studiów drugiego stopnia.

Wybór tematu pracy dyplomowej musi zakończyć się podpisaniem Karty wyboru pracy dyplomowej, która trafia do dziekanatu. Brak Karty wyboru pracy dyplomowej uniemożliwi rejestrację na kolejny semestr studiów w cyklu dydaktycznym 2018/19-Z.

Ogłoszenie z dnia 19.04.2018 dotyczące wybierania pracy dyplomowej.

Mistrzostwa Polski Programistów PLC

26-04-2018 r.

Stypendia w ramach czwartej edycji programu "Nowe technologie dla dziewczyn"

10-04-2018 r.

Do rozdysponowania jest 25 stypendiów na rok akademicki 2018/2019, każde w wysokości 12000zł brutto.

Szczegóły zobacz: ulotka 1, ulotka 2

KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH „DZIEDZICTWO I ROZWÓJ PODKARPACIA”

06-04-2018 r.

Województwo Podkarpackie zaprasza studentów z regionu do wzięcia udziału w konkursie prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Konkurs dedykowany jest do absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, współczesnego oblicza oraz przyszłości Podkarpacia. Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł.

Plakat

Strona konkursu

Odbiór decyzji stypendialnych na semestr letni 2017/2018

04-04-2018 r.

Bilety semestrlane MPK Rzeszów

01-02-2018 r.

Wyjazd studyjny w czerwcu 2018 do uczelni niemieckich

15-01-2018 r.

Studentów chętnych na wyjazd studyjny w czerwcu  2018 na uczelnie w Niemczech (wskazana znajomość języka niemieckiego) proszę o kontakt do środy 17.01.2018.

dr inż. Anna Szlachta, Prodziekan ds. Kształcenia

Stowarzyszenie GFPS-Polska ogłasza nabór na stypendia w Niemczech

18-10-2017 r.

Plakat

GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest
wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a
Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie
wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas
wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-
Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn.
Zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich kierunków do zgłaszania się do naszego
programu stypendialnego w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień -
sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego). GFPS
oferuje pobyt na uniwersytetach m. in. w Berlinie, Hamburgu, Monachium, Moguncji,
Dreźnie, Heidelbergu, Kolonii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017.
Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego
na wybrany przez siebie temat, niekoniecznie związany z tokiem studiów. Projekt może
przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do
swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej.
Oprócz finansowania pobytu nasze stowarzyszenie organizuje dla stypendystów bogaty
program kulturalny, pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności.

Czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu programistycznego MasterCoder

12-10-2017 r.

Konkurs "Forum Młodych Innowatorów" - edycja druga

12-10-2017 r.

Zaproszenie do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy
Model biznesowy

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018

11-10-2017 r.

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr 347/7423/17 podjętej w dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok akademicki 2017/2018, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmujących studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich.

Nabór wniosków trwał będzie od 16 do 27 października 2017 r.

Szczegółowe informacje - czytaj tutaj.

Zaproszenie do uczestnictwa w Intel® Buzz Workshop

20-09-2017 r.

Zaproszenie dla studentów zainteresowanych tematyką gier wideo.

Wydarzenie jest częścią Game Industry Conference, odbywającej się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie nr 15, w dniach 6-8 października tego roku.

Intel® Buzz Workshop to jednodniowe wydarzenie skupiające się na najnowszych technologiach oraz trendach w przemyśle growym. Podczas Buzz Workshop eksperci z dziedzin takich jak design, inżynieria czy marketing wezmą udział w dyskusjach oraz zaprezentują swoje opinie na tematy związane z branżą. Poruszone zostaną zagadnienia z zakresu biznesu, technologii oraz wirtualnej rzeczywistości, a także różnorodności i networkingu.

Wydarzenie jest bezpłatne, ale jest wymagana rejestracja pod poniższym adresem:

https://www.eventbrite.de/e/intel-buzz-workshop-poznan-registration-36653591880

Stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

INFORMACJA

na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

 dot. studentów ubiegających się o stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018

Stypendium ministra na rok akademicki 2017/2018 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w tym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

 • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami, lub
 • wybitne osiągnięcia w sporcie.

Zasady przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia określa:

 • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.);
 • rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom (Dz.U. z 2015 r. poz. 1050).

Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są dostępne: ww. rozporządzenie, wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia oraz inne szczegółowe informacje na temat stypendiów ministra:

http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018/

Wnioski o stypendium ministra można składać w Dziekanacie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (p. 107, 109,110) w niżej podanych terminach:

 • do 12 września 2017 r. dla obecnych studentów Wydziału,
 • do 4 października 2017 r. dla studentów przyjętych na I rok studiów drugiego stopnia.

Odpłatność za zakwaterowanie w DS PRz w lipcu 2017

29-06-2017 r.

UWAGA studenci kończący studia w cyklu 2016/17-L

(studenci niestacjonarni 1 stopnia sem.8 i studenci stacjonarni 2 stopnia – sem.3)

Aby ukończyć studia w regulaminowym terminie (obrona w lipcu 2017) należy najpóźniej do dnia 14.07.2017 złożyć pracę dyplomową w dziekanacie zgodnie z obowiązującą procedurą składania. Praca dyplomowa przed złożeniem musi być pozytywnie oceniona przez opiekuna i recenzenta.

Wszyscy studenci, którzy nie złożą w ww. terminie pracy dyplomowej zostaną skreśleni z listy studentów.

Po uprawomocnieniu się skreślenia można starać się o wznowienie studiów w celu ich ukończenia:

1.   W bieżącym roku akademickim 2016/17 – termin złożenia wniosku o wznowienie do 15.09.2017. Wtedy obrona pracy musi odbyć się do 29.09.2017.

2.   W kolejnym roku akademickim 2017/18 – termin złożenia wniosku nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Szczegóły dotyczące warunków wznowienia reguluje paragraf 45 regulaminu studiów.

Ogłoszenie - plakat