Strona: Prodziekani ds. kształcenia - dyżury / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Prodziekani ds. kształcenia - dyżury

Informacja o dyżurach prodziekanów ds. kształcenia

Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Mirosław Mazurek:

tel. 17 743 2431, tel. kom. 510 794 374
e-mail: mirekmaz@prz.edu.pl

terminy przyjęć w sem. zimowym 2022/2023:
wtorki 13.15-14:00
środy 10.30-12:00
piątki 8:00 - 9:00

p. A108

Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Witold Posiewała:

tel. 17 865 1761, tel. kom. 512 790 703
e-mail: wposiew@prz.edu.pl

terminy przyjęć w sem. zimowym 2022/2023:
wtorki 8.30-10.00
środy 10.30-12.00
p. A108