Strona: Prodziekani ds. kształcenia - dyżury / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Prodziekani ds. kształcenia - dyżury

Informacja o dyżurach prodziekanów ds. kształcenia

Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Mirosław Mazurek:

tel. 17 743 2431, tel. kom. 510 794 374
e-mail: mirekmaz@prz.edu.pl

terminy przyjęć w sem. letnim 2023/2024:

wtorki 13:00 - 14:00
środy 10:00 - 11:30
piątki 8:00 - 9:00

p. A108

Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Witold Posiewała:

tel. 17 865 1761, tel. kom. 512 790 703
e-mail: wposiew@prz.edu.pl

terminy przyjęć w sem. letnim 2023/2024:

wtorki 10:30 - 12:00
środy 10:30 - 12:00

p. A108