Strona: Prodziekani ds. kształcenia - dyżury / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Prodziekani ds. kształcenia - dyżury

Informacja o dyżurach prodziekanów ds. kształcenia

Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Mirosław Mazurek:

tel. 17 743 2431, tel. kom. 510 794 374
e-mail: mirekmaz@prz.edu.pl

terminy przyjęć w sem. zimowym 2021/2022:
poniedziałki 8:30 - 10:00
środy 10:30 - 12:00
p. A108

Prodziekan ds. kształcenia dr inż. Witold Posiewała:

tel. 17 865 1761, tel. kom. 512 790 703
e-mail: wposiew@prz.edu.pl

terminy przyjęć w sem. zimowym 2021/2022:
środy 10:30 - 12:00
czwartki 8:30 - 10:00
p. A108