Dziekanat

Godziny przyjęć:
codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.30
soboty zjazdowe w godz. od 8.00 do 12.00

Pracownicy:

mgr inż. Renata Fularska (p.104) - kierownik administracyjny wydziału

mgr inż. Beata Szczęsna (p.106) - specjalista

tel. 17 865 1232
tok studiów w zakresie:

 • automatyka i robotyka - studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (EA-DI, EA-DU)
 • informatyka - studia stacjonarne trzeciego stopnia - doktoranckie (EF-DD)
 • elektrotechnika - studia stacjonarne pierwszego (EE-DI)
 • elektrotechnika - studia niestacjonarne pierwszego (EE-ZI) i drugiego stopnia (EE/EL-ZU)

 mgr inż. Dorota Kuźniar (p.107) - specjalista

tel. 17 743 2430

tok studiów w zakresie:

 • informatyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia (EF-DI)
 • elektrotechnika - studia stacjonarne trzeciego stopnia - doktoranckie (EE-DD)

mgr inż. Waldemar Pondel (p.107) - specjalista, wydziałowy koordynator ds. systemu USOS

tel. 17 865 1998
tok studiów w zakresie:

 • elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne pierwszego stopnia (ET-DI)
 • informatyka - studia stacjonarne drugiego stopnia (EF/AA-DU, EF/C-DU, EF/S-DU)
 • energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia (EN-DI)

mgr inż. Magdalena Mach  (p.109) - starszy referent administracyjny

tel. 17 865 1764
tok studiów w zakresie:

 • informatyka - studia niestacjonarne pierwszego (EF-ZI) i drugiego stopnia (EF/AA-ZU, EF/S-ZU)
 • elektronika i telekomunikacja - studia niestacjonarne pierwszego stopnia (ET-ZI)
 • elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, energetyka - studia stacjonarne drugiego stopnia (EE/EL-DU, ET/E-DU, EN/O-DU)