Strona: Dziekanat / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Dziekanat

GODZINY PRZYJĘĆ

STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH
Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

DODATKOWO STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

Zapraszamy w soboty w terminach: 25.03.202315.04.2023w godzinach: 08:00 - 12:00

oraz w terminach przeznaczonych dla studentów studiów stacjonarnych.

Prosimy o kontakt z pracownikiem prowadzącym tok studiów (szczegółowe dane kontaktowe dostępne po kliknięciu w link z imieniem i nazwiskiem  pracownika).

PRACOWNICY
DZIEKANATU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

(szczegółowe dane kontaktowe dostępne po kliknięciu w link z imieniem i nazwiskiem  pracownika)

Tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

mgr inż. Dorota Kuźniar (p.105) - starszy specjalista
tel. 17 743 2430
tok studiów w zakresie:

  • informatyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia (EF-DI)


mgr inż. Beata Szczęsna
(p.106) - specjalista
tel. 17 865 1232
tok studiów w zakresie:

  • elektrotechnika - studia stacjonarne pierwszego (EE-DI) i drugiego stopnia (EE-DU)
  • elektrotechnika - studia niestacjonarne pierwszego (EE-ZI) i drugiego stopnia (EE-ZU/08)


mgr inż. Waldemar Pondel
(p.107) - specjalista, wydziałowy koordynator ds. systemu USOS
tel. 17 865 1998
tok studiów w zakresie:

  • elektronika i telekomunikacja - studia stacjonarne pierwszego stopnia (ET-DI)
  • informatyka - studia stacjonarne drugiego stopnia (EF/AA-DU, EF/S-DU)
  • elektronika i telekomunikacja studia stacjonarne drugiego stopnia (ET/E-DU)


mgr inż. Magdalena Mach
  (p.107) - starszy referent administracyjny
tel. 17 743 2429
tok studiów w zakresie:

  • automatyka i robotyka - studia stacjonarne pierwszego (EA-DI) i drugiego stopnia (EA-DU)
  • elektromobilność - studia stacjonarne pierwszego stopnia (EM-DI)
  • informatyka - studia niestacjonarne pierwszego (EF-ZI) i drugiego stopnia (EF/AA-ZU)

Kierownik Administracyjny Wydziału

mgr inż. Renata Fularska  (p.104)
tel. 17 865 1289