Strona: Dziekanat / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Dziekanat

GODZINY PRZYJĘĆ

Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00. Dodatkowo studenci studiów niestacjonarnych (zaocznych) zapraszamy w soboty w terminach: 7.10.2023 i 28.10.2023, w godzinach: 08:00 - 12:00.

Poza godzinami przyjęć dziekanatu (w godzinach otwarcia budynku A) wnioski/pisma studenckie można składać do skrzynki podawczej, która umiejscowiona jest na korytarzu (na ścianie) obok pomieszczeń dziekanatu Wydziału.

Tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

  • AUTOMATYKA I ROBOTYKA - studia stacjonarne (dzienne) pierwszego (EA-DI) i drugiego stopnia (EA-DU): mgr inż. Magdalena Mach (p.107), tel. 17 743 2429
  • ELEKTROMOBILNOŚĆ - studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia (EM-DI): mgr inż. Magdalena Mach (p.107), tel. 17 743 2429
  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia (ET-DI): mgr inż. Waldemar Pondel (p.107), tel. 17 865 1998
  • ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia (ET/E-DU): mgr inż. Waldemar Pondel (p.107), tel. 17 865 1998
  • ELEKTROTECHNIKA - studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego (EE-ZI) i drugiego stopnia (EE-ZU/08): mgr inż. Beata Szczęsna (p.106), tel. 17 865 1232
  • ELEKTROTECHNIKA - studia stacjonarne (dzienne) pierwszego (EE-DI) i drugiego stopnia (EE-DU): mgr inż. Beata Szczęsna (p.106), tel. 17 865 1232
  • INFORMATYKA - studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego (EF-ZI) i drugiego stopnia (EF-ZU): mgr inż. Magdalena Mach (p.107), tel. 17 743 2429
  • INFORMATYKA - studia stacjonarne (dzienne) drugiego stopnia (EF-DU): mgr inż. Waldemar Pondel (p.107), tel. 17 865 1998
  • INFORMATYKA - studia stacjonarne (dzienne) pierwszego stopnia (EF-DI): mgr inż. Dorota Kuźniar (p.105), tel. 17 743 2430

KIEROWNIK ADMINISTRACYJNY WYDZIAŁU

PRACOWNICY DZIEKANATU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI

(szczegółowe dane kontaktowe dostępne po kliknięciu w link z imieniem i nazwiskiem  pracownika)