Kontakt

Adres do korespondencji:

Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów

e-mail: dwe@prz.edu.pl

 

telefony - pokoje w Dziekanacie Wydziału:

pokój A104
178651289 - Kierownik Administracyjny Wydziału

pokój A105
17 865 1764 - informatyka, studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

pokój A107
17 865 1998 - informatyka, studia stacjonarne drugiego stopnia
17 743 2240 - elektrotechnika, studia stacjonarne drugiego stopnia, niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia
elektronika i telekomunikacja, studia stacjonarne drugiego stopnia

energetyka, studia stacjonarne drugiego stopnia

pokój A109
17 865 1765 - elektrotechnika, studia stacjonarne pierwszego stopnia
energetyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia
17 743 2429 - elektronika i telekomunikacja, studia stacjonarne pierwszego stopnia
automatyka i robotyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia

pokój A110
17 865 1232 - informatyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia
informatyka, studia stacjonarne trzeciego stopnia stopnia
elektrotechnika, studia stacjonarne trzeciego stopnia stopnia
studia podyplomowe
17 743 2430 - informatyka, studia stacjonarne pierwszego stopnia
informatyka, studia stacjonarne trzeciego stopnia stopnia

elektrotechnika, studia stacjonarne trzeciego stopnia stopnia