Strona: Kontakt / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Kontakt

Adres do korespondencji:

Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów

e-mail: dwe@prz.edu.pl
Dziekan Wydziału (p.102) - tel. 17 865 1688

Kontakt e-mail i telefoniczny w sprawach studenckich w Dziekanacie Wydziału:

Kierunki studiów:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.109) - 17 743 2429

ELEKTROMOBILNOŚĆ

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.109) - 17 743 2429

ELEKTROTECHNIKA

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.106) - 17 865 1232
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.106) - 17 865 1232
 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie, p.106) - 17 743 1232

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.107) - 17 865 1998

ENERGETYKA

 • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.107) - 17 865 1998

INFORMATYKA

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.105) - 17 743 2430
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (p.107) - 17 865 1998
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.109) - 17 865 2429
 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie, p.106) - 17 865 1232