Kontakt

Adres do korespondencji:

Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów

e-mail: dwe@prz.edu.pl

Kontakt e-mail i telefoniczny w sprawach studenckich w Dziekanacie Wydziału:

Kierownik Administracyjny Wydziału (p.104) 17 865 1289

Kierunki studiów:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

  • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.109) - 17 743 2429

ELEKTROTECHNIKA

  • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.109) - 17 865 1232
  • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.109) - 17 865 1232
  • studia trzeciego stopnia (doktoranckie, p.107) - 17 743 2430

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

  • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.107) - 17 865 1998

ENERGETYKA

  • studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.107) - 17 865 1998

INFORMATYKA

  • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.107) - 17 743 2430
  • studia stacjonarne drugiego stopnia (p.107) - 17 865 1998
  • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.109) - 17 865 2429
  • studia trzeciego stopnia (doktoranckie, p.109) - 17 865 1232