Kontakt

Adres do korespondencji:

Politechnika Rzeszowska
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
ul. Wincentego Pola 2
35-959 Rzeszów

e-mail: dwe@prz.edu.pl

Kontakt telefoniczny w Dziekanacie Wydziału:

Kierownik Administracyjny Wydziału (p.104) 17 865 1289

Kierunki studiów:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.106) - 17 865 1232

ELEKTROTECHNIKA

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.109) - 17 865 1765 
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (p.109) - 17 865 1764 
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.106) - 17 865 1232
 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie, p.107) - 17 743 2430

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.107) - 17 865 1998 
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (p.109) - 17 865 1764 

ENERGETYKA

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.107) - 17 865 1765
 • studia stacjonarne drugiego stopnia (p.107) - 17 865 1764 

INFORMATYKA

 • studia stacjonarne drugiego stopnia (p.107) - 17 865 1998
 • studia stacjonarne pierwszego stopnia (p.107) - 17 743 2430
 • studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia (p.109) - 17 865 1764
 • studia trzeciego stopnia (doktoranckie, p.106) - 17 865 1232