Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej

Przewód doktorski - mgr inż. Grzegorz Karnas

red. Renata Fularska