Strona: Ocena parametryczna pracowników WEiI / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Ocena parametryczna pracowników WEiI

red. FORMULARZE

Ocena parametryczna nauczycieli akademickich WEiI PRz

Zarządzenie nr 48/2013 Rektora PRz z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015)

Uchwała nr 9/4/2014Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad punktacji parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Zarządzenie nr 40/2015 Rektora PRz z 21 października 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu

Regulamin parametrycznej oceny nauczyciela akademickiego Politechniki Rzeszowskiej

Zarządzenie nr 34/2018 Rektora PRz z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Zarządzenie nr 67/2018 Rektora PRz z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Uchwała nr 9/12/2017 Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz z dnia 13 grudnia
2017 r. w sprawie określenia dodatkowych kryteriów dotyczących oceny parametrycznej pracowników Wydziału

Uchwała nr 5/12/2018 Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad punktacji parametrycznej oceny nauczycieli akademickich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Zarządzenie nr 94 Rektora PRz w sprawie zasad przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich w 2021

Zarządzenie nr 48/2013 i 40/2015

FORMULARZE OCENY (do pobrania):

Zarządzenie nr 34/2018

FORMULARZE OCENY (do pobrania):

Zarządzenie nr 67/2018

FORMULARZE OCENY (do pobrania):