Strona: elektromobilność / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

elektromobilność

Studia inżynierskie, I stopnia, 3,5-letnie stacjonarne, profil ogólnoakademicki.

elektromobilnosc_bannerpl.png

Kierunek Elektromobilność zajmuje się problematykę pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Daje wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania energoelektronicznych przekształtników trakcyjnych i przekształtników dla stacji ładowania. Absolwenci potrafią dobierać i projektować napędy elektryczne. Znają rodzaje i charakterystyki magazynów energii, w tym ich własności fizykochemiczne. Mają wiedzę na temat funkcjonowania pokładowych systemów elektronicznych, mikroprocesorowych układów sterowania. Posiadają podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające wykorzystywać narzędzia informatyczne w elektromobilności, znają problemy bezpieczeństwa w funkcjonowaniu systemów informatycznych.

Absolwenci kierunku elektromobilność są przygotowani do uczestniczenia w ważnej obecnie gałęzi przemysłu związanego z produkcją pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Mogą odbywać praktyki, a następnie podejmować zatrudnienie w przedsiębiorstwach serwisu i eksploatacji pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury dla elektromobilności; firmach testujących lub montujących baterie elektryczne (inżynierowie testów odpowiadający za testy końcowe baterii elektrycznych tj. modułów i ogniw akumulatora samochodu elektrycznego i audyty baterii); biurach konstrukcyjnych i projektowych zajmujących się układami napędu elektrycznego; przedsiębiorstwach odpowiedzialnych za dystrybucję, handel sprzętu i aparatury elektrycznej i energoelektronicznej; firmach projektujących układy i systemy zasilania dla pojazdów elektrycznych; firmach związanych z produkcją i montażem baterii elektrycznych; w instytucjach zajmujących się m. in. systemami do rozliczeń usług ładowania samochodów czy rezerwacji miejsc na stacjach ładowania (BURY Sp. z o.o., Melex, Autopart, Cadway-Automotive sp. z o. o., GC Energy Sp. z o.o., PHOENIX CONTACT E-Mobility Sp. z o.o.).

Więcej informacji:  zobacz plan studiów