Strona: Konkursy / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Konkursy

Konkursy oraz możliwość uzyskania dofinansowania

Centrum Transferu Technologii na bieżąco monitoruje i umieszcza na swojej stronie informacje dotyczące aktualnie ogłoszonych konkursów oraz działań w ramach których można uzyskać dofinansowanie prac badawczych, dydaktycznych oraz organizacyjnych.

Szczegółowe informacje są publikowane na stronie: https://przemysl.prz.edu.pl/projekty/miedzynarodowe/mozliwosci-uzyskania-dofinansowania-na-projekt.

Centrum Transferu Technologii Politechniki Rzeszowskiej
mgr Maciej Szalacha
Dyrektor Centrum Transferu Technologii, kierownik jednostki
tel.: 17 743 2116
pokój: V-A.223
email: szalacha@prz.edu.pl

Wydziałowy Koordynator ds. Projektów:
dr inż. Marek Bolanowski
tel. +48 17 865 12 99
pokój: F301
mail: marekb@prz.edu.pl