Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia została powołana przez Dziekana Wydziału. W skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:

Pełnomocnik dziekana ds. zapewniania jakości kształcenia:

 • dr inż. Mariusz Trojnar - przewodniczący

Przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału:

 • dr hab. inż. Piotr Bogusz
 • dr inż. Marek Bolanowski 
 • dr inż Mariusz Borkowski 
 • dr inż. Tomasz Binkowski
 • dr inż. Bartosz Pawłowicz
 • dr inż. Piotr Ptak
 • dr inż. Marek Śnieżek
 • dr inż. Jakub Wojturski

Przedstawiciel studentów na rok akademicki 2019/2020:

 • Krzysztof Strzępek

Przedstawiciel doktorantów na rok akademicki 2019/2020:

 • mgr inż. Alicja Gerka

Przedstawiciel pracodawców lub innych interesariuszy zewnętrznych:

 • mgr inż. Bolesław Pałac – Biuro Inżynierii Elektrycznej i Stowarzyszenie Elektryków Polskich