Strona: Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia została powołana przez Dziekana Wydziału. W skład Wydziałowej Komisji ds. Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:

Koordynator ds. zapewnienia jakości kształcenia:

 • dr inż. Mariusz Trojnar - przewodniczący

Prodziekani ds. kształcenia:

 • dr inż. Mirosław Mazurek
 • dr inż. Witold Posiewała

Przedstawiciele poszczególnych jednostek organizacyjnych Wydziału:

 • dr inż. Marek Bolanowski 
 • dr inż Mariusz Borkowski 
 • dr inż. Tomasz Binkowski
 • mgr inż. Bartłomiej Pakla
 • dr inż. Bartosz Pawłowicz
 • dr inż. Piotr Ptak
 • dr inż. Dariusz Rzońca
 • dr inż. Jakub Wojturski

Przedstawiciel studentów na rok akademicki 2020/2021:

 • Krzysztof Strzępek

Przedstawiciel doktorantów na rok akademicki 2020/2021:

 • mgr inż. Alicja Gerka

Przedstawiciel pracodawców lub innych interesariuszy zewnętrznych:

 • mgr inż. Bolesław Pałac – Biuro Inżynierii Elektrycznej i Stowarzyszenie Elektryków Polskich