Strona: Studenci z niepełnosprawnościami / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Studenci z niepełnosprawnościami

Informacje ogólne

Uczelnia podejmuje działania zmierzające do zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkoły doktorskiej, w kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich, mając na uwadze stopień i charakter ich niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku, poprzez uwzględnienie indywidualnych potrzeb i  możliwości studentów z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami - link do strony.