Koła naukowe WEiI

Koła Naukowe na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Na Wydziale działa 12 kół naukowych, w których studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne:

 1. Koło Naukowe Elektroenergetyków - opiekun Koła: dr inż. Henryk Wachta
 2. Koło Naukowe Informatyków „KOD” - opiekun Koła: dr inż. Bartosz Trybus
 3. Koło Naukowe Systemów Złożonych - opiekun Koła: mgr inż. Michał Wroński
 4. Koło Naukowe Pomiarowców „6 sigma” - opiekun Koła: dr inż. Roman Tabisz
 5. Koło Naukowe Automatyków i Robotyków „ROBO” - opiekun Koła: dr inż. Tomasz Żabiński
 6. Koło Naukowe Elektroniki i Technologii Informacyjnych - opiekun Koła: dr inż. Bartosz Pawłowicz
 7. Koło Naukowe Elektryków „MegaVolt” - opiekun Koła: mgr inż. Sebastian Hajder
 8. Koło Naukowe Interakcji Człowiek - Komputer GEST - opiekun Koła: dr inż. Tomasz Kapuściński
 9. Koło Naukowe IT - opiekun Koła: dr inż. Tomasz Krzeszowski
 10. Koło Naukowe Elektroników - opiekun Koła: mga inż. Mirosław Sobaszek
 11. Koło Naukowe Something about IT Security - opiekun Koła: mgr inż. Mariusz Nycz
 12. Koło Naukowe ENERGA - opiekun Koła: dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz
 13. Koło Naukowe Robotyki Stosowanej i Systemów Wbudowanych - opiekun Koła: mgr inż. Dominik Ożóg