Strona: Koła naukowe WEiI / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Koła naukowe WEiI

Koła Naukowe na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Na Wydziale działa 13 kół naukowych, w których studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne:

 1. Koło Naukowe Informatyków „KOD” - opiekun: dr inż. Bartosz Trybus
 2. Koło Naukowe Pomiarowców „6 sigma” - opiekun: dr inż. Jakub Wojturski
 3. Koło Naukowe Automatyków i Robotyków „ROBO” - opiekun: dr inż. Tomasz Żabiński
 4. Koło Naukowe Elektroniki i Technologii Informacyjnych - opiekun: dr inż. Bartosz Pawłowicz
 5. Koło Naukowe Elektryków „MegaVolt” - opiekun: mgr inż. Marek Nowak
 6. Koło Naukowe Interakcji Człowiek - Komputer GEST - opiekun: dr inż. Tomasz Kapuściński
 7. Koło Naukowe IT - opiekun: dr inż. Bogusław Rymut
 8. Koło Naukowe Elektroników - opiekun: mgr inż. Mirosław Sobaszek
 9. Koło Naukowe Something about IT Security - opiekun: mgr inż. Mariusz Nycz
 10. Koło Naukowe ENERGA - opiekun: dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz
 11. Koło Naukowe Robotyki Stosowanej i Systemów Wbudowanych - opiekun: mgr inż. Dominik Ożóg
 12. Koło Naukowe "Piorun" - opiekun: dr inż. Robert Ziemba
 13. Koło Naukowe Machine Learning - opiekunowie: dr Michał Piętal z WEiI, dr Ewa Rejwer-Kosińska z WMiFS
 14. Koło Naukowe Elektromobilności - opiekun: dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz