Strona: Koła naukowe WEiI / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Koła naukowe WEiI

Koła Naukowe na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki

Na Wydziale działa 13 kół naukowych, w których studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę teoretyczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne:

 1. Koło Naukowe Informatyków „KOD” - opiekun: dr inż. Bartosz Trybus
 2. Koło Naukowe Metrologów „6 sigma” - opiekun: dr inż. Jakub Wojturski
 3. Koło Naukowe Automatyków i Robotyków „ROBO” - opiekun: dr inż. Tomasz Żabiński
 4. Koło Naukowe Elektroniki i Technologii Informacyjnych - opiekun: dr inż. Bartosz Pawłowicz
 5. Koło Naukowe Elektryków „MegaVolt” - opiekun: mgr inż. Sebastian Hajder
 6. Koło Naukowe Interakcji Człowiek - Komputer GEST - opiekun: dr hab. inż. Tomasz Kapuściński, prof. PRz
 7. Koło Naukowe Elektroników - opiekun: mgr inż. Mirosław Sobaszek
 8. Koło Naukowe Something about IT Security - opiekun: mgr inż. Mariusz Nycz
 9. Koło Naukowe ENERGA - opiekun: dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz
 10. Koło Naukowe Robotyki Stosowanej i Systemów Wbudowanych - opiekun: mgr inż. Dominik Ożóg
 11. Koło Naukowe "Piorun" - opiekun: dr inż. Robert Ziemba
 12. Koło Naukowe Elektromobilności - opiekun: dr hab. inż. Piotr Bogusz, prof. PRz
 13. Koło Naukowe Elektroenergetyków - opiekun: dr inż. Henryk Wachta