Strona: Postępowania o tytuł naukowy / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Postępowania o tytuł naukowy

Postępowanie o tytuł naukowy profesora
dr hab. inż. Adam Kowalczyk, prof. PRz

 

Uchwała Rady Wydziału - poparcie wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora