Masz gotową pracę dyplomową – co dalej?

Chcesz wznowić studia i zdać egzamin dyplomowy?

  1. Zapoznaj się z § 46 regulaminu studiów
  2. Wypełnij wniosek o wznowienie
  3. Wyślij listem na adres dziekanatu

Jesteś studentem i masz ukończoną pracę dyplomową?

  1. Przeczytaj procedurę (uaktualnienie z dnia 21.01.2021)
  2. Uzyskaj akceptację pracy przez promotora
  3. Wgraj pracę do APD i postępuj wg instrukcji
  4. Promotor przeprowadzi procedurę antyplagiatową
  5. Gdy zobaczysz w APD, że twoja praca ma status „Gotowa do obrony”:

Ww. dokumenty prześlij jako załączniki na adres e-mail pracownika dziekanatu, który prowadzi Twój kierunek studiów.

Karta obiegowa

Zadbaj o możliwość poprawnego uzupełnienia elektronicznej karty obiegowej (brak zaległości w bibliotece, akademiku i in.).

Od dnia 18.05.2020 zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020 obowiązuje elektroniczna karta obiegowa. Elektroniczną obiegówkę wystawia pracownik dziekanatu najwcześniej w dniu przesłania wszystkich wymaganych dokumentów. Następnie jest ona wypełniana przez pracowników poszczególnych jednostek (patrz § 2 pkt 1 zarządzenia) bez udziału studenta.
Proces można śledzić na stronie USOSWeb po zalogowaniu się (Zakładki: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI").