Podstrona: Masz gotową pracę dyplomową – co dalej? / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Masz gotową pracę dyplomową – co dalej?

Chcesz wznowić studia i zdać egzamin dyplomowy?

 1. Zapoznaj się z § 46 regulaminu studiów
 2. Wypełnij wniosek o wznowienie
 3. Wyślij listem na adres dziekanatu

Jesteś studentem i masz ukończoną pracę dyplomową?

 1. Przeczytaj procedurę (uaktualnienie z dnia 19.05.2021)
 2. Uzyskaj akceptację pracy przez promotora
 3. Wgraj pracę do APD i postępuj wg instrukcji
 4. Promotor przeprowadzi procedurę antyplagiatową
 5. Gdy zobaczysz w APD, że twoja praca ma status „Gotowa do obrony”:
 • wypełnij i zeskanuj załącznik nr 1, (uaktualnienie z dnia 15.01.2021)
 • wypełnij i zeskanuj wniosek o wydanie dyplomu,
 • jeżeli rozpocząłeś studia do cyklu 2018/19-L zeskanuj potwierdzenie wpłaty za dyplom: 60 zł (oryginał i dwa odpisy w języku polskim z suplementami) lub 100 zł (oryginał, jeden odpis w języku polskim i jeden odpis w języku obcym z suplementami).
  Opłatę należy uiścić na indywidulany numer konta bankowego. Numer dostępny jest po zalogowaniu się w USOSWeb (zakładka: dla studentów/płatności).
 • jeżeli rozpocząłeś/wznowiłeś studia od cyklu 2019/20-Z lub później nie wpłacasz za dyplom
 • jeżeli nie posiadasz legitymacji studenckiej lub chcesz ją jeszcze zatrzymać (tylko studenci 1 stopnia)  wypełnij i zeskanuj oświadczenie,
 • opcjonalnie przygotuj i zeskanuj udokumentowany wykaz osiągnięć indywidualnych do suplementu,
 • zachęcamy do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów PRz - wypełnij i zeskanuj deklarację przystąpienia do „Badania losów zawodowych absolwentów Politechniki Rzeszowskiej”.

Ww. dokumenty prześlij jako załączniki na adres e-mail pracownika dziekanatu, który prowadzi Twój kierunek studiów.

Karta obiegowa

Zadbaj o możliwość poprawnego uzupełnienia elektronicznej karty obiegowej (brak zaległości w bibliotece, akademiku i in.).

Od dnia 18.05.2020 zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 38/2020 z dnia 18 maja 2020 obowiązuje elektroniczna karta obiegowa. Elektroniczną obiegówkę wystawia pracownik dziekanatu najwcześniej w dniu przesłania wszystkich wymaganych dokumentów. Następnie jest ona wypełniana przez pracowników poszczególnych jednostek (patrz § 2 pkt 1 zarządzenia) bez udziału studenta.
Proces można śledzić na stronie USOSWeb po zalogowaniu się (Zakładki: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI").