Strona: Masz gotową pracę dyplomową – co dalej? / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Masz gotową pracę dyplomową – co dalej?

Chcesz wznowić studia i zdać egzamin dyplomowy?

  1. Zapoznaj się z rozdziałem 6, § 45 regulaminu studiów
  2. Wypełnij wniosek o wznowienie
  3. Wyślij listem na adres dziekanatu

Jesteś studentem i masz ukończoną pracę dyplomową?

  1. Przeczytaj procedurę (uaktualnienie z dnia 15.11.2021)
  2. Uzyskaj akceptację pracy przez promotora
  3. Wgraj pracę do APD i postępuj wg instrukcji
  4. Promotor przeprowadzi procedurę antyplagiatową
  5. Gdy zobaczysz w APD, że twoja praca ma status „Gotowa do obrony”:

Ww. dokumenty prześlij jako załączniki na adres e-mail pracownika dziekanatu, który prowadzi Twój kierunek studiów.

Karta obiegowa

Zadbaj o możliwość poprawnego uzupełnienia elektronicznej karty obiegowej (brak zaległości w bibliotece PRz).

W naszej uczelni obowiązuje elektroniczna karta obiegowa (zarządzenie Rektora nr 108/2021 z dnia 17 listopada 2021). Elektroniczną obiegówkę wystawia pracownik dziekanatu najwcześniej w dniu przesłania wszystkich wymaganych dokumentów.
Stan obiegówki można sprawdzić na stronie USOSWeb po zalogowaniu się (Zakładki: "DLA WSZYSTKICH" -> "MOJE OBIEGÓWKI").