Wyniki ankiet

Sprawozdania z ankietyzacji i hospitacji

Semestr letni, rok akademicki 2019/20: Sprawozdanie

Semestr zimowy, rok akademicki 2019/20: Sprawozdanie

Semestr zimowy i letni (łącznie), rok akademicki 2018/19: Sprawozdanie

Semestr letni, rok akademicki 2018/19: Sprawozdanie

Semestr zimowy, rok akademicki 2018/19: Sprawozdanie

Semestr zimowy i letni (łącznie), rok akademicki 2017/18: Sprawozdanie

Semestr letni, rok akademicki 2017/18: Sprawozdanie

Semestr zimowy, rok akademicki 2017/18: Sprawozdanie

Semestr zimowy i letni (łącznie), rok akademicki 2016/17: Sprawozdanie

Semestr letni, rok akademicki 2016/17: Sprawozdanie

Semestr zimowy, rok akademicki 2016/17: Sprawozdanie

Semestr zimowy i letni (łącznie), rok akademicki 2015/16: Sprawozdanie

Semestr letni, rok akademicki 2015/16: Sprawozdanie

Semestr zimowy, rok akademicki 2015/16: Sprawozdanie

Semestr letni, rok akademicki 2014/15: Sprawozdanie

Semestr zimowy i letni (łącznie), rok akademicki 2014/15: Sprawozdanie