Informacje ogólne, procedury i instrukcje

Regulamin studiów wyższych - rozdział 7 regulaminu
zawiera informacje nt. praca dyplomowej, egzaminu dyplomowego, ukończenia studiów.

Osoby zamierzające wznowić studia w celu zaliczenia ostatniego semestru i obrony pracy dyplomowej proszone są o zapoznanie się z § 46 regulaminu studiów.

Procedury i instrukcje:

Procedura postępowania z pracą dyplomową na WEiI (uaktualnienie z dnia 21.01.2021) z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) służącego do sprawdzania prac dyplomowych pod kątem plagiatu.
Załączniki do procedury:
załącznik nr 1 (uaktualnienie z dnia 15.01.2021) - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy,
załącznik nr 2 - karta przydziału nowego tematu pracy dyplomowej do złożenia tylko w przypadku stwierdzenia plagiatu)

JSA powiązany jest z Archiwum Prac Dyplomowych (APD), z którego korzystamy dostępnym pod adresem https://apd.prz.edu.pl.

Instrukcje obsługi systemu APD:

Egzaminy dyplomowe zdalne:

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora PRz z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora PRz z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zasad i trybu wykonania oraz archiwizacji prac dyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej