Strona: Informacje ogólne, procedury i instrukcje / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Informacje ogólne, procedury i instrukcje

Informacje ogólne, procedury i instrukcje - aktualizacja 18.11.2021

Informacje ogólne:

  • Regulamin studiów wyższych - rozdział 7 regulaminu zawiera informacje nt. pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego, ukończenia studiów.
  • Osoby zamierzające wznowić studia w celu zaliczenia ostatniego semestru i obrony pracy dyplomowej proszone są o zapoznanie się z § 45 regulaminu studiów.

Procedury i instrukcje:

Instrukcje obsługi systemu APD:

Zarządzenia i komunikaty: