Informacje ogólne, procedury i instrukcje

Regulamin studiów:

Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy, ukończenie studiów - rozdział 7  regulaminu studiów.

Osoby zamierzające wznowić studia w celu zaliczenia ostatniego semestru i obrony pracy dyplomowej proszone są o zapoznanie się z § 46 regulaminu studiów.

Procedury i instrukcje:

Procedura postępowania z pracą dyplomową z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) służącego do sprawdzania prac dyplomowych pod kątem plagiatu (załączniki do procedury: załącznik nr 1 - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, załącznik nr 2 - karta przydziału nowego tematu pracy dyplomowej do złożenia tylko w przypadku stwierdzenia plagiatu)

JSA powiązany jest z Archiwum Prac Dyplomowych (APD), z którego korzystamy dostępnym pod adresem https://apd.prz.edu.pl.

Instrukcje obsługi systemu APD:

Egzaminy dyplomowe zdalne:

Zarządzenia:

Zarządzenie nr 47/2020 Rektora PRz z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminu dyplomowego prowadzonego z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Zarządzenie nr 72/2019 Rektora PRz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu wykonania oraz archiwizacji prac dyplomowych na Politechnice Rzeszowskiej.