Strona: Rada Gospodarcza / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Rada Gospodarcza

Skład Rady Gospodarczej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki:

 • Bolesław Pałac, Wiceprezes Zarządu SEP, Oddział Rzeszów – Przewodniczący
 • Michał Madera, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, SoftSystem Sp. z o. o. – Zastępca Przewodniczącego
 • dr inż. Tomasz Żabiński, Koordynator ds. Relacji z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym, Wydział Elektrotechnik i Informatyki, Politechnika Rzeszowska – Sekretarz

 Przedsiębiorstwa i organizacje, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Gospodarczej:

 • Asseco Poland S. A.
 • ASTOR Sp. z o. o.
 • Beckhoff Automation Sp. z o. o.
 • E-BI Sp. z o.o.
 • Elektromontaż Rzeszów S.A.
 • Enformatic Sp. z o. o.
 • ESOTIC & Henderson S. A.
 • Ideo Sp. z o. o.
 • ILS System Bartłomiej Lis
 • Info-Projekt IT Sp. z o. o.
 • InfoSoftware Polska Sp. z o. o.
 • LEDOLUX Poland Sp. z o. o.
 • LOT Aircraft Maintenance Services (LOTAMS)
 • MTU Aero Engines Polska Sp. z o. o.
 • PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
 • PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Podkarpacki
 • ROFA Polska Sp. z o. o.
 • SAWEL  Sp. z o. o.
 • SEP -Oddział Rzeszowski
 • SoftSystem Sp. z o. o.
 • Systemy Informatyczne Set(h) Sp. z o. o.
 • Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP
 • Zakład Usług Technicznych Jerzy Kunzek
 • Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A.
 • ZETO-RZESZÓW Sp. z o. o.
 • Żbik Sp. z o.o.

CELE I ZADANIA RADY GOSPODARCZEJ:

Rada Gospodarcza ma na celu prowadzenie działań zmierzających do integracji przedstawicieli przedsiębiorstw, środowisk społecznych i instytucjonalnych z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Politechniki Rzeszowskiej oraz utworzenie płaszczyzny współdziałania i wymiany doświadczeń ukierunkowanych na rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Rada Gospodarcza ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

Do szczególnych zadań Rady należy:

 • wspieranie rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem osiągnięć i badań naukowych prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki;
 • opiniowanie i proponowanie działań związanych z funkcjonowaniem Wydziału, mających na celu zacieśnianie współpracy nauki z przemysłem i zwiększenia efektywności kształcenia kadr dla przemysłu;
 • udział w pracach naukowo-badawczych, w tym zlecanie prac badawczo–rozwojowych wykorzystujących potencjał Politechniki Rzeszowskiej oraz wspólne aplikowanie w projektach badawczych;
 • współpraca przy definiowaniu i wytyczaniu kierunków rozwoju prac naukowych prowadzonych na Wydziale oraz w zakresie rozbudowy zaplecza badawczego;
 • współpraca przy definiowaniu zakresu merytorycznego oraz sposobu realizacji procesu kształcenia na Wydziale, także w zakresie prac dyplomowych oraz doktoratów wdrożeniowych;
 • promowanie osiągnięć dydaktycznych i naukowych Wydziału oraz udział w warsztatach wykorzystujących nowoczesne urządzenia demonstracyjne w procesie dydaktycznym i pracach badawczych;
 • inicjowanie działań mających na celu promocję efektów współpracy środowisk gospodarczych i naukowych na arenie krajowej i międzynarodowej, takich jak dni otwarte, konferencje, warsztaty i seminaria.

KONTAKT:

Zainteresowane współpracą w ramach Rady Gospodarczej firmy zapraszamy do kontaktu z dr. hab. inż. Piotrem Boguszem, prof. PRz - Prodziekanem ds. rozwoju (e-mail: pbogu@prz.edu.pl)