Harmonogram posiedzeń

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/2017