Aktualności

Powstał projekt modernizacji Auli A-61 im. Docenta Romana Niedzielskiego

08-09-2017 r.
, red. RF

Modernizacja ma na celu poprawę warunków pracy i kształcenia oraz upamiętnienie osoby Docenta Romana Niedzielskiego oraz jego wkładu w rozwój Uczelni.

Projekt opracowano na bazie wyłonionych w drodze konkursu koncepcji. Pozwoli on zwiększyć atrakcyjność obiektu i nada nową estetykę jej wnętrzu. Ma on również podkreślać pierwotny charakter auli i detali architektonicznych, prezentując je na tle rozwiązań technicznych i budowlanych poprawiających funkcjonalność. Modernizacja obejmuje w szczególności: wymianę siedzisk, katedry, renowację podłogi, montaż nowej tablicy, systemu multimedialnego (nagłośnienie, projektor),  klimatyzacji oraz uwzględnia rozwiązania dla osób niepełnosprawnych. Projekt eksponuje elementy o charakterze historycznym. W auli umieszczona zostanie tablica pamiątkowa prezentującej Docenta Romana Niedzielskiego.

Docent Roman Niedzielski  (21.03.1911 - 2.11.1978) - należał do grona inicjatorów utworzenia w Rzeszowie wyższej szkoły technicznej. Od 1951 współpracował z Wieczorową Szkołą Inżynierską. Obok pracy dydaktycznej prowadził aktywną działalność organizatorską, pełniąc funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego Rzeszowskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Krakowie (1954), a następnie dziekana Studium Wieczorowego Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej w Rzeszowie (1955-1963). W 1966 został mianowany docentem.
Pod kierownictwem Docenta Niedzielskiego szkoła poszerzała bazę lokalową i laboratoryjną, by na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1963 r. zostać przekształconą w Wyższą Szkołę Inżynierską w Rzeszowie z dwoma wydziałami — Ogólnotechnicznym i Mechanicznym, kształcącą w systemie dziennym i wieczorowym.

Roman Niedzielski został pierwszym rektorem uczelni i pełnił funkcję do 1972. W tym okresie powstały kolejne wydziały — Elektryczny (1965), Inżynierii Sanitarnej (1967) i Technologii Chemicznej (1968) oraz Oddział Lotniczy na Wydziale Mechanicznym (1972), a studia ukończyło łącznie 1651 osób.

Działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Był odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego", tytułem Zasłużony Nauczyciel PRL. Jego imieniem nazwano jedną z ulic Rzeszowa, a na Politechnice Rzeszowskiej odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową.

Pliki do pobrania

Powrót do listy aktualności