Strona: Ankietyzacja / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Ankietyzacja

2021-06-28

Do 14 lipca br. trwa proces ankietyzacji, który ma na celu  poprawę jakości zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz studiach doktoranckich.

Oceń zajęcia realizowane w semestrze letnim 2020/2021. Ankietyzacja prowadzona jest z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

Za pomocą ankiet będzie można ocenić:

  • nauczycieli akademickich,
  • moduły kształcenia.

Ankietyzacja daje możliwość wpływu na jakość kształcenia na Politechnice Rzeszowskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych.

Powrót do listy aktualności