Podstrona: Ankietyzacja na Politechnice Rzeszowskiej / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Ankietyzacja na Politechnice Rzeszowskiej

25-06-2020

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37/2017 Rektora PRz w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych z późn. zm. oraz biorąc pod uwagę Zarządzenie nr 62/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2019 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 dla studentów i doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Rzeszowskiej w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów został ustalony termin udostępniania formularzy ankiet w systemie USOS-web w semestrze letnim roku 2019/20:

I termin

- 25.06.2020 r. - 15.07.2020 r. (czas sesji egzaminacyjnej zasadniczej i poprawkowej)

II termin - ankietyzacja dodatkowa

- 01.09.2020 r. - 20.09.2020 r. (czas sesji poprawkowej)

Ankietyzacja prowadzona jest z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

 Za pomocą ankiet będzie można ocenić:

- nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia;

- moduł zajęć;

Ankietyzacja daje możliwość wpływu na jakość kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych !!!

Powrót do listy aktualności