Strona: Ankietyzacja w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021 / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Ankietyzacja w semestrze zimowym r. ak. 2020/2021

2021-02-01

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37 /2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych z późn. zm. w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów został ustalony termin udostępniania formularzy ankiet w systemie USOS-web w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie od 02 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r. (sesja zasadnicza i poprawkowa).

Ankietyzacja prowadzona jest z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

 Za pomocą ankiet będzie można ocenić:

- nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia;

- moduł zajęć;

- organizację studiów;

- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Ankietyzacja daje możliwość wpływu na jakość kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych !!!

Powrót do listy aktualności