Aktualności

Trwa ankietyzacja

07-02-2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza nr 37/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. z późn. zm. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych w celu oceny oraz poprawy jakości kształcenia prowadzone są na wszystkich wydziałach i w jednostkach międzywydziałowych badania ankietowe.

Ankietyzacja prowadzona jest z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

 

Za pomocą ankiet będzie można ocenić:

- nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia;

- moduł zajęć;

- organizację studiów;

- pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 

Ankietyzacja daje możliwość wpływu na jakość kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

Zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych !!!

Termin: 21 lutego 2020 r.

Powrót do listy aktualności