Strona: Ankietyzacja - semestr zimowy 2021/2022 / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Ankietyzacja - semestr zimowy 2021/2022

2022-01-13

Podstawa prawna, termin przeprowadzenia ankietyzacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 37 /2017 Rektora Politechniki Rzeszowskiej w sprawie trybu i zasad przeprowadzania ankietyzacji i hospitacji zajęć dydaktycznych z późn. zm. w porozumieniu z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów został ustalony termin udostępniania formularzy ankiet w systemie USOS-web w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 w okresie od 1 lutego 2022 r. do 21 lutego 2022 r. (sesja zasadnicza i poprawkowa).

Zasady przeprowadzenia ankietyzacji

Ankietyzacja prowadzona jest z zachowaniem zasad anonimowości, poufności oraz dobrowolności ankietowanych.

Czego będzie dotyczyć ankietyzacja?

Za pomocą ankiet będzie można ocenić:

  • nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia;
  • moduł zajęć;
  • organizację studiów;
  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Ankietyzacja daje możliwość wpływu na jakość kształcenia Politechniki Rzeszowskiej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniach ankietowych!

Powrót do listy aktualności