Aktualności

Automatycy dla przemysłu 4.0 – studia dualne

03-01-2019 r.
Fot. A. Surowiec

40.jpg

Po raz pierwszy od semestru letniego bieżącego roku akademickiego Wydział uruchamia studia dualne o profilu praktycznym na kierunku automatyka i robotyka, w ramach których studenci studiów stacjonarnych będą łączyć naukę i zdobywać doświadczenie zawodowe.

Studia dualne będą prowadzone w ramach studiów drugiego stopnia. Studia te mają charakter praktyczny i pozwalają na efektywne pogodzenie nauki i szerokiego pakietu działań realizowanych wspólnie z pracodawcami. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które są poszukiwane na rynku pracy.

Na kierunku automatyka i robotyka drugiego stopnia kształcić będzie się 25 osób.

Nabycie kluczowych kompetencji i kwalifikacji praktycznych będzie możliwe dzięki rozszerzeniu programu kształcenia o inne dodatkowe działania:

  • dostosowanie programu kształcenia kierunku automatyka i robotyka do potrzeb rynku pracy,
  • realizacja certyfikowanych szkoleń i zajęć warsztatowych dla studentów,
  • dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,
  • udział studentów w konferencjach z zakresu automatyki i robotyki oraz Przemysłu 4.0.

Ponadto organizowane będą staże dla studentów, w takich firmach jak: Pratt & Whitney Rzeszów, Lockheed Martin Mielec, MTU Aero Engines, Rofa, Astor czy Balluff.

Studia są dofinansowane z Funduszy Europejskich i realizowane będą w ramach projektu:  „Automatycy dla przemysłu 4.0 – realizacja studiów dualnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki”.

https://power.prz.edu.pl/automatycy/

Powrót do listy aktualności