Strona: Cztery granty PCI dla WEiI / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Cztery granty PCI dla WEiI

2021-01-19

Podkarpackie Centrum Innowacji przyznało dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach II naboru do programu grantowego na prace B+R jednostek naukowych. Otrzymały je 63 zespoły naukowe z trzech największych rzeszowskich uczelni. Liderem okazała się Politechnika Rzeszowska, która uzyskała dofinasowanie dla 32 projektów.

Wśród najlepszych projektów znalazły  się również cztery projekty z naszego Wydziału, które otrzymają dofinansowanie:

Katedra Informatyki i Automatyki:

  • Opracowanie i wykonanie prototypowego modułu do planowania ruchu redundantnych robotów przemysłowych (Lider mgr inż. Krzysztof Tomecki, kwota 113 400zł).
  • Opracowanie automatycznej metody do określania jakości obrazów rezonansu magnetycznego (Lider dr hab. inż. Mariusz Oszust, prof. PRz, kwota 89 927zł).

Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych:

  • Program komputerowy do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona (Lider dr inż. Barbara Wilk, kwota 70 200zł).

Zakład Systemów Złożonych:

  • Cyfrowe metody badania wad kręgosłupa (Lider mgr inż. Michał Wroński, kwota 177 800zł).

Politechnika Rzeszowska już kolejny raz uzyskała dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych. W ramach I naboru otrzymało je 14 grantów na łączną kwotę ponad 1,7 mln zł.

Program grantowy na prace B+R jednostek naukowych jest realizowany w ramach projektu pt. „Podkarpackie Centrum Innowacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zwycięskim zespołom naukowym serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji znajduje się na stronie Podkarpackiego Centrum Innowacji: https://pcinn.org/aktualnosci-pci/403

Powrót do listy aktualności