Aktualności

Doktorat z wyróżnieniem

12-07-2019 r.

Dr inż. Grzegorz Karnas w dniu 12 lipca br. uzyskał stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika z wyróżnieniem nadany przez Radę Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. Promotorem przewodu był dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof.PRz.

Tematem rozprawy doktorskiej była „Analiza rejestracji pola elektrycznego w warunkach burzowych pod kątem wykorzystania w systemach lokalizacji wyładowań atmosferycznych”. Pan Grzegorz jest autorem 45 artykułów z zakresu badań fizyki wyładowań atmosferycznych, ochrony odgromowej oraz przeciwprzepięciowej wygłoszonych na konferencjach krajowych oraz zagranicznych, jak również opublikowanych w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym indeksowanych w bazie Journal Citation Reports.

Dr inż. Grzegorz Karnas ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej w 2011 r. W dniu 15 czerwca 2011 r. rozpoczął pracę, jako asystent naukowy w Zakładzie Podstaw Elektrotechniki i Informatyki WEiI. Obecnie od 2015 r. pracuje w Katedrze Elektrotechniki i Podstaw Informatyki, jako asystent naukowo-dydaktyczny.

 

Powrót do listy aktualności