Aktualności

Funkcjonowanie Wydziału

19-03-2020 r.

Przydatne informacje:

  • Od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie kształcenia zdalnego.
  • Proszę kontaktować się z prowadzącymi i dziekanatem za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie (niestety z powodu pracy zdalnej wielu osób ta forma może być mniej skuteczna).
  • Zaświadczenia oraz inne niezbędne dokumenty wysyłane są pocztą na Państwa prośbę skierowaną droga e-mailową.
  • Osoby, które otrzymały zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej i do tej pory nie złożyły jej fizycznie w dziekanacie, proszę o zachowanie spokoju, zgodnie z pismem prorektora ds. kształcenia z dnia 19 marca br. biegi terminów wskazane przez dziekana lub wynikające z regulaminu studiów ulegają zawieszeniu. W obecnej sytuacji, w trosce o Wasze i Nasze zdrowie, najważniejsze jest zachowanie zasad bezpieczeństwa.
  • O terminach i formie obron osób, które złożyły prace dyplomowe w dziekanacie poinformujemy Państwa wraz z przywróceniem na Uczelni kształcenia w dotychczasowej formie.
  • Osoby skreślone z listy studentów z powodu niezłożenia pracy dyplomowej, mogą wysyłać e-mailem skan podania o wznowienie studiów na adres e-mailowy prodziekana ds. kształcenia z podaniem nazwiska promotora. Prodziekan zwróci się do promotora z prośbą o opinię, czy praca jest ukończona i wznowienie jest zasadne.
  • Legitymacje studenckie zostały automatycznie przedłużone do 31.05.2020 - nie trzeba przedłużać ich indywidualnie w dziekanacie.
  • Obowiązek wnoszenia wszystkich opłat za studia zostaje odroczony do dnia 30.04.2020 r.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kierowanie ich na następujące adresy e-mailowe: annasz@prz.edu.pl, wposiew@prz.edu.pl, dwe@prz.edu.pl.

Postaramy się na bieżąco Państwu odpowiadać.

W sprawach bardzo pilnych, proszę o kontakt na numer telefonu komórkowego prodziekana ds. kształcenia (numerem dysponuje przewodniczący Samorządu Studenckiego WEiI, który udostępni go na Państwa prośbę) lub kierownika administracyjnego (+48 17 865 1289).

Dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Powrót do listy aktualności