Strona: Gala 65-lecia Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Gala 65-lecia Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich

2021-09-13
, red.  dr hab. inż. M. Węglarski, prof. PRz
Fot. Ł. Boczar  PGE

W dniu 9 września 2021 roku odbyła się uroczysta gala z okazji 65-lecia Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W trakcie spotkania zostały rozdane jubileuszowe medale i odznaczenia pracownikom Politechniki Rzeszowskiej aktywnie działającym na rzecz SEP.

Za aktywną długoletnią działalność stowarzyszeniową, Medalem 100-lecia SEP został uhonorowany JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik oraz Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz.

Za krzewienie i rozwijanie działalności stowarzyszeniowej oraz za osiągnięcia w zakresie rozwoju elektryki, Złotą Odznakę Honorową SEP otrzymał dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz.

Za wyróżniającą się szczególną aktywność w działalności stowarzyszeniowej i dbałość o historię SEP, Medalem im. Profesora Romana Dzieślewskiego został wyróżniony dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz.

Za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki, Medal im. Profesora Stanisława Fryzego otrzymali: dr inż. Anna Szlachta oraz dr hab. inż. Mariusz Węglarski, prof. PRz.

Za aktywne wspieranie działalności SEP w dziedzinie promowania wiedzy z zakresu elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji oraz dynamiczną współpracę z otoczeniem gospodarczym w zakresie prac badawczo-rozwojowych w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej Medal im. Profesora Stanisława Fryzego otrzymali: dr hab. inż. Piotr Jankowski-Mihułowicz, prof. PRz, dr inż. Kazimierz Kamuda oraz dr inż. Wiesław Sabat.

Medalem im. Księdza Józefa Hermana Osińskiego została również uhonorowana dr inż. Barbara Kopeć, długoletni pracownik Naszego Wydziału. Wyróżnienie otrzymała za innowacyjne przedsięwzięcia mające na celu integrację środowiska elektryków, elektroenergetyków i informatyków.

Medale i odznaczenia wręczali Prezes SEP Piotr Szymczak oraz Prezes Oddziału Rzeszowskiego SEP Barbara Kopeć.

Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej i społecznej.

Powrót do listy aktualności