Aktualności

Relacja z Graduacji Absolwentów studiów drugiego stopnia

30-10-2017 r.
, red. RF

Na ten moment czekali z niecierpliwością tegoroczni absolwenci studiów drugiego stopnia kierunków: elektroniki i telekomunikacja, elektrotechniki, energetyki oraz informatyki. W sobotę 28 października br. w siedzibie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki przy ul. W. Pola 2 odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów – Graduacja.

Graduacja była znakomitą okazją do ponownego spotkania się po obronach prac dyplomowych oraz uhonorowania najzdolniejszych absolwentów Wydziału. Podczas uroczystości Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz oraz Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek wręczyli absolwentom dyplomy. Absolwenci otrzymali również pamiątkowe albumy, które będą w przyszłości przywoływać wspomnienia związanie z Uczelnią.

Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału, który w swoim przemówieniu przypomniał, że: Wydział Elektrotechniki  i Informatyki istnieje już ponad 50 lat i do tej pory wypromował ok. 11 tys. absolwentów, a Państwo wpisujecie się w dalszy ich ciąg. Mam nadzieję, że czas spędzony w murach naszej Uczelni był dla Państwa szczęśliwy. Jestem pewien, że zaowocuje on wieloma sukcesami. Wierzę, że otworzyły się przed Państwem różne możliwości, na które zasłużyliście swoją pracą i talentem.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Dziekan przytoczył fragment misji Politechniki Rzeszowskiej w zakresie kształcenia: Politechnika Rzeszowska poprzez proces edukacyjny zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania swoich obowiązków. Jestem przekonany, że osiągnęliśmy ten cel i jesteście Państwo tego najlepszym dowodem.

Następnie swoje słowa skierował do Absolwentów Prorektor prof. Grzegorz Ostasz, który gratulował im ukończenia studiów oraz podkreślił, że Uczelnia jest dumna ze swoich absolwentów, którzy dziś często zajmują eksponowane stanowiska w instytucjach i firmach, odnajdują się w życiu naukowych, zawodowym. Więzi i relacje jakie między nami się nawiązały, są czymś ważnym i istotnym, zachęcam Państwa do tego aby te więzi po prostu kontynuować, żeby nie zapominać o naszej Uczelni. – powiedział w prof. G. Ostasz, i na końcu dodał – Życzę Państwu sukcesów w życiu zawodowym, w życiu prywatnym i rodzinnym, żebyście Państwo mogli zrealizować wszystkie cele i marzenia. 

Po przywitaniu i wystąpieniach Prorektora oraz Dziekana nastąpiła główna część Graduacji, czyli wręczenie dyplomów. 

Jako pierwsi odebrali je Absolwenci, którym Rada Wydziału Elektrotechniki i Informatyki przyznała dyplomy z wyróżnieniem. Najlepsi absolwenci wyłaniani są spośród osób, które złożyły pracę dyplomowa w regulaminowym terminie, uzyskały średnią ocen z toku studiów powyżej 4.6, uzyskały ocenę „bdb” z pracy dyplomowej oraz weryfikacji efektów kształcenia, a także postępowały zgodnie z treścią ślubowania przypomniała Prodziekan ds. Kształcenia dr inż. Anna Szlachta. 

Dyplom z wyróżnieniem odebrało dziewięciu absolwentów: Damian Dobosz, Michał Dymek, Sebastian Hajder, Michał Harasymowicz, Aleksandra Jasiewicz, Bartosz Kowal, Damian Lombara, Konrad Pasternak, Tomasz Piwowar.

Po tej części wręczono dyplomy pozostałym zgromadzonym Absolwentom Wydziału. 

W imieniu Absolwentów słowa podziękowania do władz i kadry akademickiej skierował Pan mgr inż. Mateusz Bąk, absolwent kierunku elektronika i telekomunikacja.

Następnie gratulowała i życzyła powodzenia swoim kolegom Pani inż. Mariola Hajduk, Przewodnicząca Wydziałowego Samorządu Studentów.

Uroczystość zakończył prof. K. Buczek, który powiedział:

Drodzy Absolwenci, odebrane dyplomy są potwierdzeniem waszej ciężkiej pracy. Nie zapominajcie jednak, że to Wy sami kierujecie swoim losem. Dyplom jest certyfikatem, potwierdzeniem, że zdobyliście wiedzę. Natomiast to jak pokierujecie swoim życiem zależy od Was. Każdy z Państwa ma w postaci zdobytej wiedzy kapitał, który może teraz pomnażać, czego Państwu serdecznie życzę.

Graduacja to prawdziwe święto. Absolwenci ubrani są w togi i birety, uroczysta oprawa, sesja fotograficzna i poczęstunek. Ponadto z zaproszenia do udziału w Graduacji bardzo licznie skorzystali członkowie Rodzin i Przyjaciele graduowanych. 

Uroczystość uświetnił chór akademicki pod kierownictwem Pani Lidii Chalińskiej.

Całość wydarzenia poprowadziła dr inż. Anna Szlachta Prodziekan ds. Kształcenia, która na koniec zaprosiła Absolwentów do wspólnej fotografii.

Obszerna galeria zdjęć już niebawem będzie Państwu udostępniona.

Dziękujemy wszystkim Absolwentom oraz ich Gościom za udział w uroczystości.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy sukcesów. Powodzenia! 

Powrót do listy aktualności