Strona: Grant Narodowego Centrum Nauki dla WEiI / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Grant Narodowego Centrum Nauki dla WEiI

2022-10-14
Grafika - program grantowy MINIATURA 6

Przyznanie dofinansowania przez NCN

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie na realizację prac i badań wstępnych/pilotażowych w ramach VI naboru do programu grantowego MINIATURA 6 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego 1 lutego 2022 r. W ramach kolejnego rozdania otrzymały je 115 projekty naukowe uczelni z całego kraju. Wśród zakwalifikowanych projektów znalazł się również projekt z naszego Wydziału, który otrzymał dofinansowanie.

Dofinansowany projekt

Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki: Badanie oraz ocena efektywności dookólnego układu optycznego na potrzeby szybkiej wideorejestracji wyładowań atmosferycznych (Kierownik dr inż. Grzegorz Karnas, kwota 49 999,00 zł).

Konkursu MINIATURA 6

W ramach konkursu MINIATURA 6 mogły być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. W konkursie można uzyskać środki finansowe w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na realizację działania naukowego trwającego do 12 miesięcy. Rada Narodowego Centrum Nauki w tym roku ustaliła wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację działań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 6 w kwocie 20 mln zł.

Więcej informacji

Więcej informacji znajduje się na stronie Narodowego Centrum Nauki. Link do szczegółów

Powrót do listy aktualności