Aktualności

Kolejna habilitacja na Wydziale

08-07-2019 r.
, red. Renata Fularska

Dr hab. inż. Maciej Kusy w dniu 5 lipca br. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja nadany przez Radę Naukową Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

Jako główne osiągnięcie naukowe wskazał on jednotematyczny cykl publikacji pod wspólnym tytułem: „Zastosowanie technik uczenia maszynowego w modelowaniu probabilistycznej sieci neuronowej”. Na cykl ten składało się 7 artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports.

Dr hab. inż. Maciej Kusy ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Rzeszowskiej w 2000 r. W dniu 20 listopada 2000 r. rozpoczął pracę w Katedrze Podstaw Elektroniki na tym wydziale. 8 października 2008 r. otrzymał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Powrót do listy aktualności