Strona: Immatrykulacja studentów I roku / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Immatrykulacja studentów I roku

2022-09-30

W piątek, 30 września br. w auli A-61 miała miejsce immatrykulacja studentów I roku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Przeprowadzono ją zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

Studentów przywitali dziekan dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz oraz prodziekani ds. kształcenia dr inż. Mirosław Mazurek i dr inż. Witold Posiewała, którzy gratulowali nowym studentom wyboru kierunku studiów oraz poinformowali ich o ciekawych możliwościach, jakie czekają m.in. w organizacjach studenckich działających na Wydziale i zapewnili, że na pewno okres studiów nie będzie czasem straconym i przyniesie im wiele korzyści, a w przyszłości pomoże zdobyć wymarzoną pracę.

Dziekan i prodziekani zachęcali rozpoczynających naukę na Politechnice Rzeszowskiej m. in.  do tego, by korzystali z licznych możliwości, jakie daje studiowanie oraz by czas spędzony na Wydziale przyniósł im wiele korzyści i był czasem fantastycznie spędzonych lat, które pozostaną w pamięci na zawsze.

Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, dr hab. inż. Roman Zajdel, prof. PRz, w swym wystąpieniu życzył wszystkim rozpoczynającym naukę na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, by w swoim życiu i w działalności w Politechnice kierowali się zasadami życzliwości, lojalności i szacunku do drugiego człowieka.

Następnie prodziekani ds. kształcenia dr inż. Mirosław Mazurek i dr inż. Witold Posiewała zapoznali nowych studentów z licznymi informacjami organizacyjnymi.

Kulminacyjnym punktem immatrykulacji było złożenie przez studentów uroczystego ślubowania, które jest aktem przyjęcia do społeczności akademickiej i wyrazem zaakceptowania wartości reprezentowanych w uczelni.

Po spotkaniu z władzami Wydziału świeżo upieczeni studenci odebrali legitymacje studenckie.

Powrót do listy aktualności