Strona: Immatrykulacja studentów pierwszego roku / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Immatrykulacja studentów pierwszego roku

2021-10-04
Fot. K. Łukiewicz

W piątek 1 października br. w auli A-61 odbywały się immatrykulacje studentów I roku Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Przeprowadzono je osobno dla każdego kierunku studiów z zachowaniem obowiązujących na Uczelni środków bezpieczeństwa.

Studentów przywitali prodziekani ds. kształcenia Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, którzy gratulowali nowym studentom wyboru kierunku studiów oraz poinformowali ich o ciekawych możliwościach, jakie czekają m.in. w organizacjach studenckich działających na Wydziale.

Życzyli wszystkim, którzy rozpoczynają naukę na Politechnice Rzeszowskiej m. in. tego, by korzystali z licznych możliwości, jakie daje studiowanie oraz by czas spędzony na Wydziale przyniósł im wiele korzyści i był czasem fantastycznie spędzonych lat, które pozostaną w pamięci na zawsze.

Kulminacyjnym punktem Immatrykulacji było złożenie przez studentów uroczystego ślubowania, które jest aktem przyjęcia do społeczności akademickiej i wyrazem zaakceptowania wartości reprezentowanych w uczelni.

Powrót do listy aktualności