Strona: Immatrykulacja studia stacjonarne / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Immatrykulacja studia stacjonarne

2022-09-07

Serdecznie zapraszamy osoby, które rozpoczynają I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza do udziału w  uroczystej immatrykulacji.

W trakcie przyjęcia do grona społeczności akademickiej złożycie Państwo uroczyste ślubowanie, spotkacie się z władzami dziekańskimi Wydziału oraz otrzymacie podstawowe informacje dotyczące organizacji roku akademickiego i życia studenckiego.

Immatrykulacja odbędzie się w 30 września br. w sali A61 Wydziału w budynku A (przy ul. W. Pola 2) zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram spotkań:

  • studia stacjonarne I stopnia na kierunku informatyka: godz. 800- 930
  • studia stacjonarne I stopnia na kierunkach elektrotechnika, elektromobilność : godz. 1000- 1130
  • studia stacjonarne I stopnia na kierunku automatyka i robotyka : godz. 1200- 1330
  • studia stacjonarne I stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja : 1400- 1530

Ponadto informujemy, że od dnia 30 września br. w systemie USOS-web udostępniony zostanie formularz „ŚLUBOWANIE”.

Zatwierdzenie wersji elektronicznej ślubowania jest równoznaczne z nabyciem praw studenta i przyjęciem w poczet studentów Politechniki Rzeszowskiej.

Złożenie ślubowania (nabycie praw studenta) wiąże się m. in. z przyjęciem obowiązku terminowego wnoszenia na rzecz Uczelni opłat w wysokości i  terminach określonych w odrębnych przepisach.

Niezłożenie ślubowania skutkuje skreśleniem z listy studentów.

Jednocześnie informujemy, że wydanie zaświadczeń będzie możliwe w kolejnym dniu roboczym po potwierdzeniu ślubowania w formie elektronicznej. Po zatwierdzeniu ślubowania na koncie studenta w systemie USOS, możliwy będzie również odbiór legitymacji w dziekanacie, który znajduje się na I piętrze bud. A.

Serdecznie zapraszamy!

 

Powrót do listy aktualności