Strona: IV zajęcia w ramach "Szkoły Młodych Informatyków" / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

IV zajęcia w ramach "Szkoły Młodych Informatyków"

2019-03-11
, red.  dr P. Dymora
Fot. Marlena Proszak

W dniu 9 marca br. odbyły już czwarte zajęcia uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w "Szkole Młodych Informatyków" na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, a realizowanej w ramach programu "Politechnika Młodego Odkrywcy 2018/19" przez Politechnikę Rzeszowską.

Uczniowie z wielu szkół województwa podkarpackiego mieli możliwość uczestniczenia w specjalnie przygotowanych zajęciach i warsztatach realizowanych u partnera projektu - Experymentarium 3Z. Tematem zajęć był "wiatrakowiec", a właściwie budowa modelu pojazdu napędzanego siłą strumienia powietrza, mogącego swobodnie toczyć się po płaskiej powierzchni.

Przy realizacji zadania uczniowie wykorzystali wiele praw fizyki/przyrody, które można badać eksperymentalnie: siły występujące w naturze można umiejętnie wykorzystać, czyli realizować odwieczne prawo zależności między fizyką a techniką. Fizyka poruszania się pojazdu z żaglem (do eksperymentów wykorzystamy pojazd kołowy, poruszający się dzięki sile strumienia powietrza – ale bez udziału akwenu wodnego – ze względów czysto technicznych) obejmuje niezwykle ciekawe zjawiska z dziedziny hydrodynamiki i statyki cieczy i gazów, badane przez Archimedesa, Newtona, Bernoulliego.

Powrót do listy aktualności