Strona: KOMUNIKAT Nr 1/2021 REKTORA PRz z dnia 8 stycznia 2021 / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

KOMUNIKAT Nr 1/2021 REKTORA PRz z dnia 8 stycznia 2021

2021-01-11

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia semestru zimowego i rozpoczęcia zimowej sesji egzaminacyjnej informuję, że na Uczelni zostały wprowadzone regulacje dające możliwość organizacji zaliczeń i egzaminów również w sposób zdalny (zarządzenie nr 115/2020) oraz trwają prace nad dostosowaniem przepisów dotyczących możliwości prowadzenia zdalnych egzaminów dyplomowych.

W związku z powyższym, zgodnie ze Środowiskowymi wytycznymi dotyczącymi działalności Uczelni w roku akademickim 2020/20211 zaleca się prowadzenie zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym, a w przypadku konieczności realizacji zaliczeń i egzaminów w siedzibie Uczelni, powinny się one odbyć w małych grupach
z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i reżimem sanitarnym. Co do zasady w siedzibie Uczelni powinny się odbywać zaliczenia i egzaminy z zajęć, które w tym trybie były realizowane.

W zakresie dotyczącym egzaminów dyplomowych zaleca się ich prowadzenie w trybie stacjonarnym
(w siedzibie Uczelni), z tym, że tryb zdalny jest dopuszczalny.

Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności Uczelni w roku akademickim 2020/2021: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/srodowiskowe-wytyczne-dotyczace-dzialalnosci-uczelni-w-roku-akademickim-20202021

Powrót do listy aktualności