Komunikat w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych

18-03-2021

Komunikat  nr 8/2021 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza 
z dnia 15 marca 2021 r.
w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych od dnia 16 marca 2021 r.


Szanowni Państwo,

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną na podstawie § 6 ust. 2 Zarządzenia nr 7/2021 Rektora Politechniki, od dnia 17 marca do dnia 3 maja 2021 r. wprowadzam na Uczelni obowiązek realizacji wszystkich form zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym. W siedzibie uczelni w formie stacjonarnej mogą być realizowane wyłącznie badania konieczne do przygotowania pracy dyplomowej.

Badania prowadzone w obiektach Uczelni, konieczne do przygotowania pracy dyplomowej mogą być prowadzone z zachowaniem wymaganego dystansu społecznego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i reżimem sanitarnym.

Zaliczenia zajęć dydaktycznych prowadzone w tym okresie mogą się odbywać wyłącznie w sposób zdalny.

W celu dostosowania organizacji kształcenia z trybu hybrydowego na tryb zdalny dzień 16 marca 2021 r. ustanawiam dniem wolnym od zajęć dydaktycznych bez konieczności ich odrabiania.

Rektor
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

Powrót do listy aktualności