Aktualności

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć

30-04-2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Rektor Politechniki Rzeszowskiej podjął decyzję o przedłużeniu zawieszenia wszystkich zajęć dydaktycznych na Politechnice Rzeszowskiej w terminie do dnia 24 maja 2020 roku (Zarządzenie Nr 27/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 kwietnia 2020 r.).

W okresie zawieszenia kształcenia utrzymuje się obowiązek prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uczelni.

Powrót do listy aktualności