Strona: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

2022-10-11
, red.  M. Węglarski

Zarząd Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej organizuje coroczny Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Zgłoszenia udziału w Konkursie mogą dokonać opiekunowie prac dyplomowych lub Dziekan WEiI. Na Konkurs powinny być zgłaszane projekty wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, wykonane przez studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Tematyka zgłaszanych prac dyplomowych powinna mieścić się w zakresie szeroko pojętej elektrotechniki.

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Rzeszowskiego Oddziału SEP, przewidziane są atrakcyjne nagrody. W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z organizacją zgromadzeń finał Konkursu może odbyć się w formie zdalnej konferencji przygotowanej przez Rzeszowski Oddział SEP.

Elektroniczne wersje prac dyplomowych (plik PDF o rozmiarze nieprzekraczającym 10 MB) wraz z telefonem kontaktowym (ważne!!!), adresem e-mail i adresem zamieszkania autora, proszę przesyłać w terminie do 13 listopada 2022 roku, na jeden z adresów:

wmar@prz.edu.pl        -           kol. Mariusz Węglarski

ziemba@prz.edu.pl      -           kol. Robert Ziemba

Wstępna kwalifikacja prac odbędzie się w Kole SEP PRz; do Konkursu w Oddziale zostanie skierowanych 8-10 prac.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną wypełnionej i podpisanej przez dyplomanta karty zgłoszenia, której formularz można pobrać ze strony internetowej:

https://sep.w.prz.edu.pl/dokumenty/regulmin

Na stronie tej dostępny jest również regulamin konkursu.

 

                                                                                               Prezes Koła SEP PRz

                                                                                              dr inż. Robert Ziemba

Powrót do listy aktualności