Strona: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów WEiI / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów WEiI

2021-10-07
, red.  Renata Fularska

Zarząd Koła SEP przy Politechnice Rzeszowskiej organizuje coroczny Konkurs na najlepszą pracę dyplomową studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Zgłoszenia udziału w Konkursie mogą dokonać opiekunowie prac dyplomowych lub Dziekan WEiI. Na Konkurs powinny być zgłaszane projekty wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, wykonane przez studentów studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Tematyka zgłaszanych prac dyplomowych powinna mieścić się w zakresie szeroko pojętej elektrotechniki.

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie Rzeszowskiego Oddziału SEP, przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez PGE Dystrybucja OR. W przypadku wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 finał Konkursu może odbyć się w formie zdalnej konferencji przygotowanej przez Rzeszowski Oddział SEP.

Elektroniczne wersje prac dyplomowych (plik PDF o rozmiarze nieprzekraczającym 10 MB) wraz z telefonem kontaktowym (ważne!!!), adresem e-mail i adresem zamieszkania autora, proszę przesyłać w terminie do 7 listopada 2021 roku, na jeden z adresów:

wmar@prz.edu.pl         -           kol. Mariusz Węglarski

ziemba@prz.edu.pl       -           kol. Robert Ziemba

Wstępna kwalifikacja prac odbędzie się w Kole SEP PRz; do Konkursu w Oddziale zostanie skierowanych 8-10 prac.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest przesłanie drogą elektroniczną wypełnionej i podpisanej przez dyplomanta karty zgłoszenia, której formularz można pobrać ze strony internetowej:

https://sep.w.prz.edu.pl/dokumenty/regulmin

Na stronie tej dostępny jest również regulamin konkursu, z w/w zmianami wymuszonymi obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19.

                                                                                                Prezes Koła SEP PRz

                                                                                                  dr inż. Robert Ziemba

Powrót do listy aktualności