Strona: Medal Primus Inter Pares / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Medal Primus Inter Pares

2022-04-28
Fot. Beata Motyka

Podczas posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej odbyło się wręczenie dyplomów, nagród i medaliPrimus Inter Pares” dla najlepszych absolwentów naszej uczelni. Konkurs „Primus Inter Pares” jest jedną z inicjatyw Fundacji Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej, w którym corocznie wyłaniani są najlepsi absolwenci z poszczególnych wydziałów naszej uczelni.

Wręczenie medali

Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej już po raz osiemnasty przyznała wyróżniającym się absolwentom poszczególnych wydziałów naszej uczelni medale „Primus Inter Pares”. Łącznie nagrodzonych zostało już 104 laureatów Konkursu.

Wręczenie medali „Primus Inter Pares”, dyplomów i nagród dla najlepszych absolwentów naszej uczelni w roku akademickim 2020/2021 odbyło się 28 kwietna br. podczas posiedzenia Senatu Politechniki Rzeszowskiej. Medale, dyplomy i nagrody wręczyli przewodniczący Rady Fundacji Roman Krzystyniak, prezes Zarządu Fundacji Grzegorz Król i rektor prof. dr. hab. inż. Piotr Koszelnik. „Od wielu lat Fundacja Rozwoju Politechniki Rzeszowskiej przyznaje nagrody pieniężne najlepszym absolwentom Politechniki Rzeszowskiej i honoruje ich, przyznając medale „Primus Inter Pares”. Jesteśmy wdzięczni Fundacji za tę inicjatywę i docenianie działalności naszych absolwentów na różnych płaszczyznach życia akademickiego, m.in. w studenckich kołach naukowych czy w Samorządzie Studenckim” – podkreślił rektor prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik. „Gratuluję laureatom prestiżowego wyróżnienia. Państwa działalność przyczyniła się do kreowania pozytywnego wizerunku Politechniki Rzeszowskiej, za co bardzo Państwu dziękuję i życzę wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym”.

Laureatem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki jest

  • Marcin Witek, absolwent kierunku informatyka.

Medal „Primus Inter Pares” Kapituła przyznaje za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za działalność na innych płaszczyznach życia akademickiego, np. w studenckim ruchu naukowym, w działalności organizacyjnej, sportowej, kulturalnej, które mają istotny wpływ na kreowanie wizerunku Politechniki Rzeszowskiej. Odznaczenie przyznaje Kapituła Medalu powoływana corocznie spośród członków Rady Fundacji, a uczelnię reprezentuje w niej prorektor ds. kształcenia.

Powrót do listy aktualności