Strona: Medale, nagrody i wyróżnienia dla pracowników Wydziału / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Medale, nagrody i wyróżnienia dla pracowników Wydziału

2022-05-25
Fot. B. Motyka

W siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji naukowcy z Politechniki Rzeszowskiej odebrali medale i nagrody nadane podczas Targów Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach. Przyznano też wyróżnienia ministra edukacji i nauki oraz tytuł Lidera Innowacji, które otrzymało Podkarpackie Centrum Innowacji. Wśród odznaczonych i nagrodzonych znaleźli się również pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach

Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG to networkingowa platforma promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług z różnych branż i dziedzin. Impreza wspierana jest przez prestiżowe instytucje krajowe i zagraniczne. XV edycja Targów Wynalazków i Innowacji INTARG miała miejsce w dniach 11-12 maja br w Katowicach. Podczas targów wystawcy mieli możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji (technologii, wyrobów i usług) do konkursu INTARG®, w ramach którego zostały one poddane ocenie międzynarodowego jury. Główne kryteria oceny przedstawionych rozwiązań to: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne, itp.

Nagrodzeni i wyróżnieni naukowcy WEiI

Nagrodę Diamentową PRO SOCIETAS BONO otrzymała dr inż. Barbara Wilk z Katedry Metrologii i Systemów Diagnostycznych Wydziału Elektrotechniki i Informatyki za „Program komputerowy do wykrywania i oceny zaburzeń mowy w chorobie Parkinsona”. Program ten umożliwia przeprowadzenie obiektywnej oceny zaburzeń mowy na podstawie analizy sygnału mowy zarejestrowanego podczas badania logopedycznego za pomocą mikrofonu. Program ten wyznacza różne parametry w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz czas–częstotliwość, które można wykorzystać w diagnostyce medycznej do obiektywnej oceny procesu fonacji, artykulacji i prozodii oraz do wykrycia drżenia głosu charakterystycznego w chorobie Parkinsona.

Brązowym medalem nagrodzony został : dr hab. inż. Mariusz Oszust, prof. PRz z Katedry Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki za projekt „Program komputerowy do oceny jakości obrazów rezonansu magnetycznego”. Program może być wsparciem dla techników radiologów, umożliwiając skrócenie czasu badania. Pozwala zmierzyć jakość rejestrowanych obrazów w sposób skorelowany ze średnią oceną jakości dużej grupy radiologów. Pomiar jakości pozwoli na odrzucenie skanów o słabej jakości, zaproponowanie lepszych parametrów skanera i ewentualnie automatyczną pracę skanera.

Wyróżnienie ministra edukacji i nauki przyznano dr. hab. inż. Piotrowi Jankowskiemu-Mihułowiczowi, prof. PRz z Katedry Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki za wynalazek „Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID” umożliwiający elektroniczne monitorowanie tankowania paliwa z wykorzystaniem radiowej identyfikacji obiektów. Istotą tego rozwiązania jest zapewnienie elektronicznego oznakowania zbiornika, który będzie napełniany w zautomatyzowany sposób. Założono, że proces ten będzie realizowany na podstawie dwóch czynników. Pierwszy z nich dotyczy identyfikacji zbiornika przez dystrybutor paliwa, co zapewnieni tankowanie jedynie uprawnionych maszyn i pojazdów. Drugi czynnik odnosi się do sposobu umieszczenia pistoletu nalewczego w zbiorniku, co z kolei zapewni zabezpieczenie przed kradzieżą/utratą paliwa i niebezpieczeństwem jego wylewu lub wybuchu oparów. Pomysł został uwarunkowany wielokryterialną analizą potrzeb rynku. Można tu wspomnieć o konieczności monitorowania i bezpiecznego tankowania paliwa do oznakowanych i prawidłowo identyfikowanych pojazdów i maszyn powszechnego użytku, a także tych, które znajdują się w niedostępnych terenach górniczych, rolniczych. Istotna jest także kontrola zużycia paliwa przez wybrane pojazdy do celów specjalistycznej ewidencji branżowej.

Serdecznie gratulujemy!

Powrót do listy aktualności