Podstrona: Jak rozwinie się pandemia koronawirusa? / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Jak rozwinie się pandemia koronawirusa?

20-04-2020

Dr inż. Dominik Strzałka, prof. PRz od czterech tygodni monitoruje sytuację związaną z pandemią koronawirusa. Na swojej stronie regularnie publikuje nowe prognozy rozwoju pandemii koronawirusa. Przedstawiana je na kilku wykresach pokazujących dane rzeczywiste, dane rozwoju pandemii w sposób nieograniczony, ograniczony, ale w wariancie pesymistycznym oraz ograniczony, ale w wariancie optymistycznym.

Problem modelowania tempa rozwoju pandemii COVID-19 globalnie na świecie i w poszczególnych krajach staje się niezwykle ważny z punktu widzenia wielu aspektów. Są nimi nie tylko proste pytania dotyczące tego, ile przypadków może być w dniu następnym albo do kiedy będziemy zmuszeni zmagać się z zagrożeniem i ograniczeniami, ale także o wiele ważniejsze zagadnienia, jak np. zarządzanie kryzysowe w sytuacji ograniczonego dostępu do informacji. Możliwe jest budowanie nowych lub też używanie istniejących mniej lub bardziej złożonych modeli matematycznych, odwołujących się do innych tego typu zdarzeń z historii ludzkości, ale warto podkreślić, że żyjemy w zupełnie innym świecie, gdzie transmisja nowych przypadków może odbywać się w niezwykle krótkim czasie a nasze duże usieciowienie sprawia, że możliwe jest, iż znane nam modele niekoniecznie się sprawdzą. Niezależnie od tego kontekstu można jednak podejmować próby poszukiwania takich modeli, które z jednej strony będą spełniały rolę wspomagającą, zaś z drugiej będą na tyle proste, aby w początkowej fazie rozwoju tego typu zagrożeń dać przybliżone odpowiedzi na pewne proste pytania.
Zachęcamy do śledzenia pracy oraz dyskusji, jakie toczą się na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych, w szczególności polecamy stronę FB pracownika Zakładu Systemów Złożonych z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, Dominika Strzałki, który od ponad czeterech tygodni regularnie publikuje szybkie analizy wspomagając się prostymi modelami odwołującymi się do statystyki nieekstensywnej i teorii systemów złożonych (link https://www.facebook.com/StrzalkaDominik).

O zaangażowaniu naszego kolegi informują także lokalne media, np. Radio Rzeszów https://www.radio.rzeszow.pl/audycje/30591
Linki:

Powrót do listy aktualności