Strona: Miliony za pomysły! Zdobądź Grant ERC / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Miliony za pomysły! Zdobądź Grant ERC

2021-01-28

Szkolenie on-line dla pracowników uczelni wyższych i instytucji badawczych zainteresowanych pozyskaniem prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Serdecznie zapraszamy do rejestracji, a także do udostępnienia naszego wydarzenia n Państwa FB: https://www.facebook.com/events/505714803748159?acontext=%7B"event_action_history"%3A[%7B"extra_data"%3A""%2C"mechanism"%3A"surface"%2C"surface"%3A"create_dialog"%7D%2C%7B"extra_data"%3A""%2C"mechanism"%3A"surface"%2C"surface"%3A"permalink"%7D%2C%7B"extra_data"%3A""%2C"mechanism"%3A"surface"%2C"surface"%3A"edit_dialog"%7D]%7D

 Szkolenie pt. Miliony za pomysły! Zdobądź Grant ERC

Granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (granty ERC) to między innymi: prestiż naukowy, wysoki poziom kształcenia doktorantów, umiędzynarodowienie kadry oraz wysokie korzyści finansowe. Umożliwiają one naukowcom na każdym etapie ich kariery realizację twórczych i nowatorskich pomysłów badawczych we wszystkich dziedzinach wiedzy.

Jeśli masz pomysł na projekt badawczy o pionierskim charakterze, który będzie interdyscyplinarny, o wysokim stopniu ryzyka naukowego i może prowadzić do ważnych odkryć i przełomowych wyników, zapraszamy na szkolenie z pisania wniosków o granty ERC. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się już 16 lutego 2021 roku w godz. 10:00 - 12:30.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z rodzajami projektów dostępnych dla naukowców na różnych etapach kariery oraz z wymogami formalnymi i kryteriami oceny wniosków. Omówiona zostanie także kwestia przygotowania dokumentów, aby pokazać przyszłym wnioskodawcom na co zwracać uwagę i jak napisać dobrą aplikację.

Spotkanie poprowadzi p. Magdalena Chomicka z Krajowego Punktu Kontaktowego PR Horyzont Europa (KPK) w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapraszamy do rejestracji!

Powrót do listy aktualności