Strona: Nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego - edycja 2021 / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego - edycja 2021

2021-10-05

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie min. 2000 zł brutto dla jednego studenta przysługują studentom pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Ponadto kandydaci do stypendium muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • podjęcie studiów w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej znajdującej się na terenie województwa podkarpackiego,
  • uzyskanie co najmniej 75% punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

 
Wszelkie niezbędne informacje na temat ww. programu znajdują się na stronie internetowej www.podkarpackie.pl w zakładce: Edukacja i nauka. Dodatkowe informacje można również uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, telefon: (17) 743 31 69, adres e-mail: m.franczyk@podkarpackie.pl lub dek@podkarpackie.pl.

Stypendia Marszałka - szczegółowe informacje

Powrót do listy aktualności