Strona: Nagrody Rektora / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Nagrody Rektora

2019-11-22
Fot. B. Motyka

W dniu 22 listopada 2019 r. nauczyciele akademiccy otrzymali Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2018 roku. W gronie wyróżnionych znaleźli się również nauczyciele Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Rektor Politechniki Rzeszowskiej w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim nagrodzonym i życzył im kolejnych sukcesów zawodowych, które niewątpliwie przysłużą się rozwojowi Uczelni. Uroczystość poprowadził dr hab. inż. Grzegorz Masłowski, prof. PRz, Prorektor ds. kształcenia.

Nagrodzono:

1 osoba otrzymała nagrodę za uzyskanie tytułu naukowego profesora, 3 osoby za uzyskanie stopnia naukowego doktora. Podczas uroczystości wręczono również 14 nagród zespołowych I, II i III stopnia w dwóch  kategoriach: za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne oraz 7 nagród indywidualnych za osiągnięcia naukowe. Razem 25 nagród.

Ponadto wręczono 23 nagrody za publikację z grupy A według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 1 za patent.

Lista osób nagrodzonych - WEiI.

Powrót do listy aktualności