Aktualności

Nowe Władze Wydziału

01-10-2019 r.
Fot. własna

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Wydziału Elektrotechniki i Informatyki

Z dniem 1 października 2019 r. obejmuję funkcję Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz powierzoną mi przez Rektora, prof. Tadeusza Markowskiego.

Skład dziekański naszego Wydziału ulega zmianie, Rektor powołał na stanowiska prodziekanów naszego Wydziału następujące osoby:
- dr. hab. inż. Damiana Mazura, prof. PRz – Prodziekana ds. Nauki,
- dr. inż. Witolda Posiewałę – Prodziekana ds. Kształcenia,
- dr inż. Annę Szlachtę – Prodziekana ds. Kształcenia.

Znana nam wszystkim forma funkcjonowania Wydziału ulega istotnej zmianie. Wczoraj mieliśmy ostatnie głosowanie Rady Wydziału, która z dniem dzisiejszym przestała istnieć. W najbliższym czasie zostaną powołane dwie Rady Dyscyplin na naszym Wydziale tj. automatyki, elektroniki i elektrotechniki oraz informatyki technicznej i telekomunikacji. Zastąpią one częściowo dotychczasową Radę Wydziału.

W tym momencie nowy zespół dziekański musi zmierzyć się z wieloma zadaniami i wyzwaniami, które wynikają ze zmieniającej się rzeczywistości. Potrzebujemy czasu, aby je rozwiązać i ustalić postępowanie na przyszłość.
Będę się starał Państwa na bieżąco informować o pojawiających się zmianach. Zespół dziekański planuje spotkanie ze wszystkimi pracownikami po rozwiązaniu najbardziej pilnych spraw dotyczących naszego Wydziału w rozpoczynającym się roku akademickiego.

Jednocześnie pragnę bardzo serdecznie podziękować całemu Zespołowi Dziekańskiemu poprzedniej kadencji:
Panu Dziekanowi - prof. Kazimierzowi Buczkowi, Prodziekanowi ds. nauki – dr. hab. inż. Lesławowi Gniewkowi, prof. PRz, Prodziekanowi ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką – dr inż. Dominikowi Strzałce oraz Prodziekanom ds. Kształcenia – dr inż. Annie Szlachcie i dr inż. Witoldowi Posiewale za włożony trud w utrzymanie funkcjonowania Wydziału.

Z poważaniem
Dr hab. inż. Mariusz Korkosz, prof. PRz
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Powrót do listy aktualności