Strona: Stopień doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika / Wydział Elektrotechniki i Informatyki

Stopień doktora w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

2020-12-18

Dnia 17 grudnia br. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Andrzeja Smolenia na temat: " Modelowanie i analiza generatora AFPM w systemie małej elektrowni wiatrowej”. 

Promotorem przewodu był Pan dr hab. inż. Damian Mazur, prof. PRz, promotorem pomocniczym Pan dr hab. inż. Marek Gołębiowski, prof. PRz, natomiast recenzentami Panowie: prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, z Politechniki Opolskiej oraz dr hab. inż. Krzysztof Ludwinek, prof. Politechniki Świętokrzyskiej.

Zarówno obrona rozprawy doktorskiej jak i samo posiedzenie Rady Dyscypliny, ze względu na epidemię, odbyły się w trybie zdalnym z wykorzystaniem systemu krk.

Rada Dyscypliny nadała Panu Andrzejowi Smoleniowi stopnień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika oraz wyróżniła rozprawę doktorską.

Gratulujemy!

Powrót do listy aktualności