Aktualności

Pierwsze posiedzenie Konwentu Profesorów

06-11-2019 r.

W dniu 6 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Konwentu Profesorów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki, podczas którego wybrano przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza:

Prof. dr hab. inż. Leszek TRYBUS -  Przewodniczący

Dr hab. inż. Damian MAZUR, prof. PRz - Zastępca Przewodniczącego

Dr hab. inż. Zbigniew HAJDUK, prof. PRz - Sekretarz

Konwent profesorów to ciało opiniodawczo-doradcze funkcjonujące w ramach wydziału, w skład którego wchodzą wszyscy profesorowie i profesorowie uczelni z jednostek organizacyjnych wydziału, zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy.

Do zadań konwentu należy współpraca z władzami wydziału w sprawach dotyczących prowadzonej na wydziale polityki badawczo – dydaktycznej. Konwent profesorów może występować do władz uczelni z inicjatywą dotyczącą spraw wydziału.

Powrót do listy aktualności